Tanácskozás a városházán

Nagykároly döntéshozó-testülete holnap, azaz március 29-én 13 órai kezdettel tartja a március havi rendes közgyűlését. Az idei év költségvetése a legfontosabb napirendi pont.

Nagykárolyi Helyi Tanácsa 2017. március 29-én 13 órakor kezdődő tanácsülésének NAPIRENDJE:

1. Határozattervezet a 2017-es évre vonatkozó helyi költségvetésből a Romániában elismert nagykárolyi egyházi közösségek számára történő pénzügyi támogatásként 205 600 lej folyósításáról

2. Határozattervezet a nagykárolyi Helyi Rendőrség személyzete számára adható élelmiszer-hozzájárulásról

3. Határozattervezet a 2017-es évre vonatkozó helyi költségvetés elfogadásáról

4. Határozattervezet a Nagykárolyi Kulturális Központ a 2017-es évre vonatkozó költségvetésének elfogadásáról

5. Határozattervezet a Nagykárolyi VICTORIA Városi Sportklub a 2017-es évre vonatkozó költségvetésének elfogadásáról

6. Határozattervezet a Nagykárolyi Városi Kórház a 2017-es évre (az első évharmad, továbbá a II. évharmadba tartozó április havi) vonatkozó bevételi és kiadási költségvetésének elfogadásáról

7. Határozattervezet az oktatási intézmények bérezési költségei, az ÁFA-visszaosztásból történő finanszírozásának elfogadásáról a 2017-es évben

8. Határozattervezet az oktatási intézmények a 2017-es évre vonatkozó saját bevételi forrásból származó költségvetésének elfogadásáról

9. Határozattervezet a 2017-es évre vonatkozó, C forrású – hitelekről szóló költségvetés elfogadásáról

10. Határozattervezet a 2016-os évre vonatkozó költségvetés végrehajtásának elfogadásáról

11. Határozattervezet a „A városi infrastruktúra utak és járdafelületek aszfaltozása általi modernizálása – II. etap” műszaki és gazdasági dokumentáció elfogadásáról

12. Határozattervezet a Nagykárolyban hatodik alkalommal megtartandó „Mircea Dohan Kézilabda Emléktorna” megszervezésének támogatásáról

13. Határozattervezet a 2016. 11. 25-i 145-ös számú Helyi Tanácsi Határozat visszavonásáról

14. Határozattervezet a Nagykárolyban, a Rákóczi Ferenc utca 18. szám alatti, a Nagykárolyi 1-es számú Református Parókia tulajdonában lévő ingatlan a helyi adók és illetékek befizetése alóli mentesítésének elfogadásáról

15. Határozattervezet a Nagykárolyban, az 1 Decembrie 1918 út 31. szám alatti, Vida Elisabeta tulajdonában lévő ingatlan a helyi adók és illetékek befizetése alóli mentesítésének elfogadásáról

16. Határozattervezet a Nagykárolyban, az 1 Decembrie 1918 út 17. szám alatti, Toth Beatrice és Toth Mihai Iuliu tulajdonában lévő ingatlan a helyi adók és illetékek befizetése alóli mentesítésének elfogadásáról

17. Határozattervezet a Nagykárolyban, az 1 Decembrie 1918 út 16. szám alatti, Roth Alexandru, Roth Robert, Poosz Maria, Andrassy Margareta és Roth Ester tulajdonában lévő ingatlan a helyi adók és illetékek befizetése alóli mentesítésének elfogadásáról

18. Határozattervezet a Vasile Lucaciu utca 41. szám alatti, illetve az 1 Decembrie 1918 út 25. szám alatti, ajtó: 1-es ingatlanok – amelyek tulajdonosa a Rákóczi Ferenc utca 29. szám alatti lakcímű Mărginean Maria Eva ügyvéd – a helyi adók és illetékek befizetése alóli mentesítésének elfogadásáról

19. Határozattervezet azon ingatlanok a helyi adók és illetékek befizetése alóli mentesítésének elfogadásáról, amelyek tulajdonosai I-es szintű rokkantsággal rendelkeznek, vagy ezzel együtt élő 18 évesnél idősebb személyek gondozói

20. Határozattervezet azon ingatlanok a helyi adók és illetékek befizetése alóli mentesítésének elfogadásáról, amelyek tulajdonosai kisjövedelműek

21. Egyebek

Reklámok