Emlékezzünk Harag Györgyre!

A NAGYKÁROLYI SZÍNHÁZBARÁTOK írják: Ő a nevét adta nekünk! HARAG GYÖRGY, a színpad mágusa…

A magyar színjátszás egyik legnagyobb egyénisége, aki előadásaival történelmet írt, Margittán született 1925. június 4-én.

HARAG GYÖRGY ifjúságának városa Tasnád volt, itt érte az első színházi élmény és a játék azonnal elbűvölte. Nagyváradon érettségizett 1943-ban, és alig 16 éves volt, amikor kijelentette, hogy rendező akar lenni. 1944 májusában kezdődik a tragédia HARAG GYÖRGY életében, ugyanis zsidó származása miatt családjával együtt deportálták. A lágerből egyedül ő tért haza élve Tasnádra, 40 kilósan, nagybetegen. Mindenki meglepetésére felgyógyult, újjászületett.

Amikor visszatért az ereje, 1946-ban, sikeresen felvételizett a kolozsvári Színiakadémiára. Színésznek tanult, hiszen akkoriban még nem létezett külön rendezői szak. 1948-ban átiratkozott az Akadémia rendező karára is.

„A színház szentély, templom volt számunkra, ahol nem illet fütyülni, piszkos cipőben, vagy kalappal belépni. Én most is levett kalappal lépek be a színházba.”

A kolozsvári Színiakadémia végzős hallgatói 1953-ban magyar tagozatot alapítottak Nagybányán és indulás előtt megállították Harag Györgyöt az utcán:

„– Te, Gyuri nem akarsz velünk jönni főrendezőnek Nagybányára?

Én huszonnégy másodpercet sem gondolkoztam, és azt válaszoltam:

– Gyerünk! Otthagytam a tanársegédi állást, a rendezői elfoglaltságot, lakást, két fizetést és elindultunk Nagybányára.”

Így lett HARAG GYÖRGY 1953– 960 között egy új, lényegében fiatalokból álló társulat igazgató-főrendezője. 1957-ban a társulat Nagybányáról áttelepült Szatmárnémetibe.

„Összehoztam egy igazi társulatot, egy olyan egységes közösséget, amely úgy élt, mint egy család. Egy tömbházban laktunk, az ajtókat soha nem zártuk be, egész nap együtt voltunk, csak a színháznak éltünk. Megtárgyaltuk az előadásokat, a repertoárt, a programunkat – még a családi konfliktusainkat is. Nem voltak titkaink. Sokat játszottunk, és a város imádott bennünket. Fiatalok voltunk!”

Szatmárról 1960-ban távozott HARAG GYÖRGY.

„Egy éjszaka felvetődött bennem: döntenem kell az életemről! Vagy itt maradok ebben a nyugodt, kiegyensúlyozott polgári életben, vagy pedig művész leszek. Mit tegyek: maradjak meg valamiféle élő bálványnak? Vagy próbáljak meg túllépni önmagamon? A kockázat az volt, hogy elveszíthetek mindent, s az új esetleg hibásnak bizonyul. Egyetlen éjszaka döntöttem: fejest ugrom a mélyvízbe!”

Jó egy évtizedes útkeresési időszak következett a rendező életében. Bár előadásaival továbbra is díjakat nyert, a szakma és a közönség elismerte munkáját, Harag elégedetlen volt. A nyugtalanság, a kísérletezés évei voltak ezek, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, de Ploiești-en is dolgozik. 1963-tól a marosvásárhelyi színház főrendezője lett.

„És egy nap megtaláltam önmagam. 1970-ben volt az a minőségi ugrás amelyet oly régen vártam. Először éreztem, hogy SZÍNHÁZAT csinálok…”

1975-től haláláig (1985. július 6.) a kolozsvári Állami Magyar Színház főrendezője volt.

„Bár érzem éveim súlyát, jó formában vagyok. De nagyon nyugtalan is. Ismét kockáztatok, ismét kutatok. Kialakult bennem ez az emésztő megújulási vágy. Egy életre eldöntöttem: amíg rendezőként dolgozom, mindig járatlan utakat keresek. Akkor is, ha ez kockázatos, akkor is, ha elveszítem a babérokat!”

„A színház nagy, eleven, élő látomás. De ez a látomás csak szellemi síkon, az éber, reális, kemény és gyötrelmes munka közben jöhet létre…”

Rendezett Jugoszláviában és Magyarországon is. Hivatalos elismerést, díjat, kitüntetést nem kapott. Sem Romániában, sem Magyarországon. Az Akadémián, egy rövid időt leszámítva, nem tanított. De a román és a romániai magyar rendezők és színészek egész generációi tartják őt mesterüknek.

1993-ban a Szatmárnémeti Északi Színház magyar tagozata felvette alapító mestere, HARAG GYÖRGY nevét.

(forrás: Nánay István – Harag György színháza)

………………………………………………………………………………………

Nagykárolyi színházbarátok: „Látni és érezni a szépet és a jót!”

A NAGYKÁROLYI SZÍNHÁZBARÁTOK összes írásai a „Flóra Horváth” nevű Facebook-oldalon olvashatók.

Reklámok