Szeredában zenéltek

A nagykárolyi Carmina Renascentia zenei szolgálatával kezdődött meg az idei Csíkszeredai Régizene Fesztivál. Az ünnepélyes megnyitót követően Énekkel, öröm-zengéssel Néki szolgáljatok! Címmel tartott koncertet a régizeneegyüttes.

Műsorukon szerepelt:

 • Martin Luther (1483–1546) – Johann Walter (1496–1570): Vom Himmel hoch, da komm ich her (Geystliche gesang-Buchleyn, Wittenberg, 1524)
 • Claude Goudimel (1514 k.–1572): 35. zsoltár (Les CL Pseaumes de David, Genf, 1580)
 • Claude Goudimel (1514 k.–1572): 137. zsoltár (Les CL Pseaumes de David, Genf, 1580)
 • Claude Goudimel (1514 k.–1572): 77. zsoltár (Les CL Pseaumes de David, Genf, 1580)
 • Louis Bourgeois (1510–1559): 38. zsoltár (Les CL Pseaumes de David, Genf, 1580)
 • John Dowland (1563–1626): All people that on earth do dwell (The Whole Booke of Psalmes, Thomas Ravenscroft, London, 1621)
 • Melchior Vulpius (1570–1615): Die beste Zeit im Jahr ist mein (Ein schön geistlich Gesangbuch, Jéna, 1609)
 • Erhard Bodenschatz (1576–1636): Aus meines Herzens Grunde – Szívem szerint, Úristen (Győri kézirat – evangélikus korálköny, 18. század)
 • Sethus Calvisius (1556–1615): Wenn mein Stündlein (Kirchengesänge und geistliche Lieder, Lipcse, 1597)
 • Bogáti Fazakas Miklós (1548–1592 után): Hogy említjük eleinket – 85. zsoltár; Az Úrnak országul – 100. zsoltár; Néked mondok dicséretet – 92. zsoltár (Psalterium, 1582 k.)
 • George Kirkbye (1565–1634): The Lord’s Prayer (The Whole Booke of Psalmes, Thomas Ravenscroft, London, 1621)
 • Johannes Honterus (1498–1549) – Huszár Gál (1512–1575): XII–XIII óda – Mindnyájan örüljünk, hív keresztények (Odæ cum Harmoniis, Brassó, 1548)

„Aki a 16. század európai zenéjét játssza, magától értetődően a reformáció dallamkincséből is táplálkozik. A korabeli protestáns muzsika német koráloknak, többnyire világi eredetű francia dallamoknak, magyar nyelvű népénekeknek, és nem utolsó sorban a históriás énekirodalomnak találkozóhelye.

A Carmina Renascentia ilyen zenei anyagokból választott műsorában, párhuzamba állítva a különböző zeneszerzők tollából származó, ám azonos forrású és fődallamú darabokat. A reformáció emlékéve előtt tisztelgő programjuk gerincét az eredetileg francia és német, de a Bogáti Fazakas Miklós, Szenci Molnár Albert és Huszár Gál fordításai által magyarrá vált énekek alkotják.” – olvasható a Csíkszeredai Régizene Fesztivál Facebook-felületén.

Reklámok