Megújult a nagytemplom, megújult Nagykároly

Erdély és a Partium egyik legszebb késő barokk temploma újult meg külsőjében mindössze egy év alatt. A Nagykárolyban lévő Kalazanci Szent József-templom, a piaristák egykori plébániatemploma ma is a város ékessége. Egy éve a búcsú keretében ünnepelték a megújulását. Mint elhangzott: Kárpát-medencei tekintetben is fontos ez a templom, illetve az istenházát megtartó közösség. Idén a búcsús szentmisét holnap, pénteken 18 órai kezdettel tartják.

A munkálatokat egyébként tavalyelőtt augusztus elsején kezdték meg az eredetileg 1769 és 1779 között, Franz Sebastian Rosenstingl bécsi építész tervei alapján, Franz Sieber és fia, Franz Xaver Sieber nagykárolyi építőmesterek irányításával felépült templomon. Sikerült a homlokzatot a díszítőelemekkel, szobrokkal együtt teljesen felújítani, az ablakokat, az elkorhadt faszerkezeteket, a csatornák felett található fakereteket pedig cserélni, a tetőt újrafesteni. A Szatmári Római Katolikus Püspökség támogatókat keresett a felújítás érdekében, segítségére pedig Magyarország Kormánya sietett, amely a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül 60 millió forint vissza nem térítendő támogatást küldött a restaurálásra. Köszönetet mondott ezért Ilyés Csaba plébános, nagykárolyi főesperes. „Sürgető volt a templom külső felújítása. 2013–14-ben egy HURO-s pályázat révén került sor a templom tornyának és a templom szentélyét körülvevő épületrésznek a felújítására. Idén pedig a Magyar Kormány támogatása révén a templomhajó felújítása történt meg. Sok emberi munkával, odafigyeléssel, gondoskodással és áldozatvállalással járt mindez – köszönet érte mindenkinek, a támogatóknak, az adakozóknak, a tervezőknek, a kivitelezőknek és az imádkozóknak” – fogalmazott, majd felkérte Schönberger Jenő megyéspüspököt, hogy a megszépült templomot a búcsúünnepén áldja meg, hogy – mint mondta – „a továbbiakban is Isten szent népének találkozási helye legyen”.

A tavalyi ünnepi alkalom szónoka Labancz Zsolt piarista tartományfőnök volt. Elmondta: „örömmel vagyok itt. Megújult ez a gyönyörű templom. Szeretném kifejezni a saját nevemben, a piarista közösség nevében a köszönetemet a püspök atyának, aki Kalazanci Szent József személyének nagy tisztelője, és aki nagyon sokat tett azért, hogy Kalazanci Szent József műve ma is, itt is folytatódjék. Nagyon köszönöm a plébános atyának a munkáját, a segítségét. Nagyon köszönöm a Magyar Kormánynak is a támogatását, hogy lehetővé tette ennek a templomnak a megújulását.

Megújult a templomunk, megújult az Isten háza. Megszépült, kicsinosodott. És tudjuk jól, hogy a templom mindig a benne ünneplő közösségnek, és minden egyes személynek a jelképe. A templom valamiképpen mindannyiunkat jelképez. Amikor egy megújult templomba érkezünk, akkor azért is tölt el minket örömmel, mert valamiképpen erőt és reményt ad, hogy mi magunk is meg tudunk újulni, a mi életünk is meg tud szépülni.

Kedves testvéreim, ezen a búcsús szentmisén úgy ünneplünk itt együtt, hogy Kalazanci Szent Józsefre, a templom névadójára tekintünk, és azt keressük, hogy az ő személye, hogy az ő üzenete mire hív minket. Hol, hogyan hív arra, hogy megújítsuk az életünket” – hangoztatta. A piarista tartományfőnök elmondta, hogy a rendje 2017-ben jubileumi esztendőt tart. 400 éves jubileumot ünnepel. A rend generálisa ebből az alkalomból levelet írt az emlékezőknek, ebből idézett. „Amikor Jézus elkezdte a nyilvános működését, akkor így szólt: elközelgett, itt van az Isten országa. És Jézus egész élete, az Ő működése, szavai, csodái, a gyógyításai, és azután a halála, a feltámadása mind-mind arról szól, hogy Isten országa elközelgett, és nem csak közel van, hanem itt van, az Ő személyén keresztül” – tette hozzá, a továbbiakban pedig ekként fogalmazott: „kedves testvéreim, a remény múlik azon, hogy lesznek-e gyermekeink, hogy lesz-e új nemzedék.”

A testvéri összetartozás látható jele a magyarországi kormány támogatása – fogalmazta meg Schönberger Jenő megyéspüspök. Ennek szellemében kérte meg ünnepi beszéde megtartására dr. Grezsa István kormánybiztost. „Jó szolgálati útra érkeztünk Budapestről. Akár egybeírjuk ezt a szót, akár külön, jó az a szolgálat, mely során megvallhatjuk magyar, budapesti kormányzatunk elkötelezettségét – Reményik Sándor nyomán – ‘a templomot s az iskolát’ – a templom és az iskola építésének ügye mellett” – mondta a miniszteri biztos. Egy hajdani piarista diák, Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is szólt az ünneplőkhöz: „nem csak a nagykárolyiak, és nem csak a Szatmár megyeiek, hanem innentől a Partium, Erdély egészének, de mondhatjuk, határok nélkül az egész Kárpát-medencében lévő magyarság méltó büszkesége ez a templom. (…) Ha egy templom megújul, az azt jelenti, hogy van benne egy közösség, amely élni akar” – hangoztatta, és kívánt sok sikert mindehhez.

Íme, a tavalyi alkalmon készített képeink.

Reklámok