Egy szent üzenetei

Kalazanci Szent József az engedelmességnek és a reménynek gyönyörű példáját adta életével – mondta Martos Balázs Levente Nagykárolyban, a Szent tiszteletére szentelt templom búcsúján.

A piarista rend alapításának 400., Kalazanci Szent József szentté avatásának 350. évében, Kalazancius emléknapján Nagykároly is ünnepelt. Hálát adtak azért a kegyelemért, hogy a piaristák áldásos tevékenysége alakította és alakítja ma is a település életét. Augusztus 25-én, az este hat órától kezdődött búcsúmisén Schönberger Jenő püspök is ezt emelte ki: „Kalazanci Szent József által Isten nagyon sok kegyelmet adott a világnak, de egyházmegyénknek, és városunknak, Nagykárolynak is. Mindezekért hálát adunk Istennek.” A főcelebráns püspök megvizsgálta továbbá a piarista szerzetes jellemzőit: „Mit jelent piaristának lenni? Boldog Celestina Donati úgy fogalmazta meg, a szeretet, az önmegtagadás és az áldozathozatal lelkülete irányítja folyamatosan egy piarista életét. Azért imádkozunk ebben az ünnepi szentmisében, hogy ezek az erények ott legyenek Kalazancius mai szerzetesfiainak és -lányainak a lelkében, illetve minden keresztény testvérünk lelkében, hiszen ezek Krisztus jegyei.”

A nagykárolyi Kalazanci Szent József templom búcsúmiséjének szónoka idén Dr. Martos Balázs Levente, a Győri Hittudományi Főiskola biblikus teológiai tanára, a püspöki szeminárium prefektusa volt. Homíliában szintén a piarista erényekről beszélt: „Kalazanci Szent József az engedelmességnek és a reménynek gyönyörű példáját adta életével. Sok szenthez hasonlóan ő is láthatta művének hanyatlását, de azt kérte rendtársaitól, hagyatkozzanak Istenre és igyekezzenek nagyobb perspektívában értelmezni a történéseket. Amikor egy szenthez egyszerű szívvel közelítünk, mi is olyanok leszünk, mint a gyermekek, akik nagy szemmel rácsodálkoznak valamire és azt mondják, ha neki lehetséges volt, nekem is sikerülhet. Az ő értékei az én életemben is lehetségesek.”

Martos Balázs Levente felidézte a piarista szerzetesektől kapott lelki ajándékait. Így azt a gondolatot, miszerint az igazi értékek mellett tudni kell dönteni, a szép dolgok pedig mindig nehezek: „Küzdeni kell a szép dolgokért, az értékekért. Nem minden siker az első látásra, ezért újra meg újra próbálkozni kell, gyakorolni kell, időt kell szánni a célok elérésére. A szép dolgokhoz fel kell nőni.”

Végül a híveket is önvizsgálatra késztette: „Mi hogyan szeretnénk tanítani, nevelni? Mit tartunk igazán fontosnak?” Hozzátette, a jó példa felmutatása, a kísérés elengedhetetlen a fiatalok képzéséhez, formálásához. Kellenek az ideálok, a lépcsők, amelyekre egy fiatal föllépegethet. A nevelés ugyanakkor a mindennapokban élő, szeretetről szóló tevékenység.

A szentmise végén Ruppert József piarista atya osztotta meg a hívekkel az örömhírt, miszerint Kalazanci Szent József és Boldog Celestina Donati után kanonizálnak egy újabb piaristát. Idén, novemberben, Rómában, Ferenc pápa szentté avatja Boldog Faustino Miguez (1831-1925) piarista atyát.

Közlemény

Reklámok