Hangolnak az új tanévre

Zajlanak a tanévre történő előkészületek a nagykárolyi Kalazanci Szent József-iskolában. Jórészt kisebb-nagyobb felújítások, az utolsó simítások – fejtette ki Kocsis Aliz igazgató, aki örömmel újságolta: minden osztályuk maximális számmal megtelt.

Tudatta továbbá, hogy bővítik az egykori piarista gimnázium hagyományait felvállaló oktatási intézmény felszereltségét, mégpedig számítástechnikai eszközöket vásárolnak.

2

Tavaly pályáztunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél. Mostanra sikerült is megvalósítani az elképzelést, megtörténtek a beszerzések. 5 millió forinttal támogatta az iskolánkat a Magyar Kormány, ezt az összeget számítástechnikai felszerelések vásárlására használhattuk fel. Hét tanteremben a legmodernebb, úgynevezett interaktív táblák segítik elő a tanítás folyamatát. Ezekhez társulnak projektorok is. Tizenkét laptoppal is gazdagodott az intézményünk – tudtuk meg Kocsis Aliz igazgatótól. Elmondta azt is, hogy az új felszereléseket a középiskolások használják, illetőleg a szaktantermekbe helyezték el őket. A pályázat elsődleges célja: A nagykárolyi Kalazanci Líceum számítástechnikai bázisának fejlesztése. Ennek keretén belül 5 000 000 Ft-ot kaptak számítástechnikai eszközök beszerzésére. Mint ismeretes, a tavalyi évben a BGA kiemelten figyelmet fordított a szakoktatás fejlesztésére, ezért pályázhatott a károlyi oktatási iskola is, mint szakoktatást végző, biztosító (Közélelmezés-Turizmus) tanintézmény.

a

Ténylegesen nagyon jónak tartjuk ezt a lehetőséget, a kiírásokat. Már több alkalommal is pályáztunk. Örvendetes, hogy a magyar kormány így is támogatja az itteni, az erdélyi magyar tannyelvű oktatás ügyét – fejtette ki Kocsis Aliz. Az igazgató elmondta, hogy természetszerűleg a rendszeresen nyújtanak be pályázatokat az aktuális kiírásokra.

600 ezer forint értékben pályáztunk a budapesti Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványnál. Digitális természettudományok, történelem, angol, német, oktatócsomagokat vásárolunk mind az elemi, mind a gimnáziumi és középiskolai osztályok részére. Előkészületben vannak az őszi testvériskolai látogatások is – a magyarországi oktatási államtitkárság támogatáskezelő igazgatósága elfogadta a Határtalanul programban tavasszal benyújtott pályázatunkat, így a 2017/2018-as tanévben a sátoraljaújhelyiekkel folytathatjuk az együttműködést. Szeptemberben végén pedig a székesfehérvári egyházmegye ifjúsági találkozóján vesznek részt az iskola diákjai – tudtuk meg Kocsis Aliz igazgatótól.

Családi nappal zárták az előző tanévet. Akkor készültek az alábbi felvételeink.

Reklámok