MASZÍN állásfoglalás

Közleményt adott ki a MASZÍN Magyar Színházi Szövetség a Csíki Játékszín körül kialakult helyzetet és az erről szóló sajtónyilatkozatokat illetően. A szövetség nyilatkozatát és az aláírók teljes névsorát lentebb közöljük.

KÖZLEMÉNY

Alulírottak, a MASZÍN Magyar Színházi Szövetség vezetői és hozzájuk csatlakozó, a csíkszeredai kollégákkal szolidáris intézményvezetők, független színházi alkotók, társulatvezetők és kulturális menedzserek, aggodalommal figyeljük a Csíki Játékszín körül kialakult fejleményeket és sajtónyilatkozatokat, és legfőképpen az ezt a helyzetet kiváltó jelenséget.

Az 1998-ban létrejött Csíki Játékszín, alapítója, Parászka Miklós irányítása alatt az erdélyi, romániai és összmagyar színházi paletta fontos intézményévé vált, amelyben jelentős alkotók fordultak meg. Adott már otthont országos jelentőségű seregszemlének, a 2014-es Ifesztnek is, öt kiadást megélt gyermek- és ifjúsági színházi fesztiválja, a Lurkó Fesztivál pedig színházaink és bábszínházaink fontos találkozási pontja.

Úgy gondoljuk, hogy az olyan kulturális intézmények, mint a Csíki Játékszín intézménye – akárcsak a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, vagy a sajtóban szintén szóbahozott, Bocsárdi László alapította gyergyói Figura – olyan értéket jelentenek, amelynek esetleges szervezeti átalakításához a legnagyobb körültekintéssel, konkrét hatástanulmányokon alapuló előkészítéssel, nem utolsósorban pedig az érintett alapítókkal, menedzserekkel, művészekkel, háttéralkalmazottakkal, a csíkszeredai közönséggel, szakmai szervezetekkel, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű szakértőkkel való elmélyült és alapos egyeztetést, illetve társadalmi konzultációt követően érdemes csak hozzálátni, annak kockázatát elkerülendő, hogy csorbát szenvedjen ezen intézmények évtizedes, kitartó értékteremtő munkája, intézményi autonómiája, és veszélybe kerüljenek eddigi fejlődésük vitathatatlan eredményei.

Mint kulturális menedzserek, társulat- és intézményvezetők, felelős színházi szakemberek, magunk is tisztában vagyunk azzal, milyen nehéz a fenntartó önkormányzatok helyzete olyan esetekben, amikor a törvényalkotó nem rendel központi forrásokat némely, tetemes többletkiadást jelentő intézkedése mellé – legyen szó akár fizetésemelésről, akár az intézmények által az alkalmazottak után fizetendő járulékok növeléséről –, ezen intézkedések finanszírozását pedig kizárólag a helyi vagy megyei önkormányzatokra terheli. A magunk részéről értjük, hogy az ilyen lépésekkel számos kis- és közepes méretű város önkormányzata kerül rendkívül nehéz helyzetbe. Ugyanakkor még a legsúlyosabb válsághelyzetek esetében sem látunk érvényes alternatívát az érintettekkel való őszinte párbeszédre, az alapos, és szakszerű hatástanulmányon alapuló elmélyült előkészítésre, egy közösség legfontosabb kulturális értékeit képviselő intézményrendszer átszervezése esetében.

Szeretnénk felhívni a kulturális intézményeket fenntartó helyi- és megyei önkormányzatok figyelmét erre az áldatlan helyzetre, és kérjük, hogy amennyiben a kormány intézkedései miatt, valamint saját költségvetési stabilitásuk megőrzése érdekében hasonló lépésekre kényszerülnek, vagyis kulturális intézmények sorsáról kell dönteniük, tegyék azt történelmi felelősségük tudatában, empátiával, a szükséges szakszerűséggel és megfontoltsággal, úgy, hogy ezek intézményi autonómiája, értékteremtő munkája és fejlődési lehetőségei ne csorbuljanak a meghozott intézkedések által.

Egyúttal szeretnénk kifejezni őszinte szakmai szolidaritásunkat is valamennyi csíkszeredai színházi alkotó és táncművész kollégánkkal, e sokféle bizonytalansággal terhelt pillanatban is kívánunk nekik sok erőt, kitartást és töretlen elhivatottságot a csíkszeredai közönség, illetve a színház- és táncművészet szolgálatában kifejtett értékteremtő munkájukhoz!

Tisztelettel, a MASZÍN Magyar Színházi Szövetség elnöksége nevében:

Balázs Attila, elnök,
Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár

Bessenyei Gedő István, ügyvezető elnök.
Harag György Társulat, Szatmárnémeti

Czvikker Katalin, titkár
Szigligeti Színház, Nagyvárad

Nagy Pál, külkapcsolatokért felelős alelnök
Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely

Tapasztó Ernő, belkapcsolatokért felelős alelnök,
Aradi Kamaraszínház

 

Továbbá:

Bocsárdi László
a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatója

Tompa Gábor
a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója

Albu István
a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió igazgatója

Novák Eszter
a nagyváradi Szigligeti Társulat művészeti vezetője

Keresztes Attila
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának művészeti igazgatója

Zakariás Zalán
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művészeti vezetője

Visky András
a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészeti aligazgatója,
író, dramaturg, egyetemi tanár

Márton Imola
a sepsiszentgyörgyi M Stúdió művészeti vezetője

Stier Péter
a Szatmárnémeti Északi Színház megbízott főigazgatója

Ovidiu Caița
a Szatmárnémeti Északi Színház román tagozatának művészeti igazgatója

Demeter András István

dr. habil. Ungvári Zrínyi Ildikó
egyetemi tanár, a Játéktér folyóirat szerkesztője

dr. Lázok János
egyetemi tanár

dr. Kovács Levente
rendező, professzor emeritus

Bartha József
díszlettervező, egyetemi tanár

Bessenyei István
színész, a Proscenium Alapítvány elnöke, a Harag György Társulat örökös tagja

Nagy Orbán
színész, a Szatmári Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ aligazgatója

Czintos József
színész, a Harag György Társulat örökös tagja

Márk Nagy Ágota
rendező

Mezei Kinga
színész, rendező

Burák Ádám
CoIn Theatre Company London, művészeti vezető

Spiró György
író

Kovács András Ferenc
költő 

Tasnádi István
író, rendező

Lőkös Ildikó
dramturg

Upor László
dramturg, író

Forgách András
író, dramaturg

Bérczes László
rendező

Radnóti Zsuzsa
dramaturg

Darvay Nagy Adrienne
színháztörtönész, író

Csirák Csaba
színháztörténész

Stuber Andrea
Színházi Kritikusok Céhe, elnök

Papp Tímea
kritikus

Proics Lilla
kritikus

Lakos Anna
kritikus

Boros Kinga
kritikus, tanár, a Színház folyóirat szerkesztője

Dobák Lívia
kritikus

Varga Anikó
a Játéktér folyóirat főszerkesztője

Szűcs Katalin Ágnes
kritikus, a Criticai Lapok főszerkesztője

Zsigmond Andrea
a BBTE Színház és Televízió kar oktatója,
a Játéktér folyóirat szerkesztője

László Beáta Lívia
szerkesztő, művészeti titkár

Zalán Tibor
író

Müller Péter
író

Bognár Róbert
író, fordító

Radnai Annamária
dramaturg

Sediánszky Nóra
dramaturg, rendező

Sorin Militaru
rendező

Victor Ioan Frunză
rendező

Adriana Grand
díszlettervező

George Costin
színész

A Romániai Magyar Néptánc Egyesület nevében:

Barabási Attila
a Maros Művészegyüttes igazgatója

Deák Gyula Levente
a Háromszék Táncegyüttes igazgatója

Dimény Levente
a Nagyvárad Táncegyüttes művészeti igazgatója

Orendi István
az Udvarhely Néptáncműhely igazgatója

Magyar Táncművészek Szövetsége Elnöksége:

Könczei Árpád
zeneszerző, koreográfus

Hégli Dusan
koreográfus, művészeti igazgató,
Ifjú Szivek Táncszínház, Pozsony

Fodor Katalin
Budapest Közép-Európa Táncszínház, tánckarvezető

Benő Barna-Zsolt
Bekecs Néptáncszínház, igazgató

Kozma Attila
Miskolci Balett, művészeti vezető

Topolánszky Tamás
Harangozó- díjas táncművész, a GG Tánc Eger vezetője,
a Magyar Táncművészeti Egyetem docense

Szögi Csaba
Bethlen Téri Színház, művészeti igazgató

Földi Béla
Budapest Táncszínház, igazgató

Kutszegi Csaba
író, kritikus

Valamint: a Színházi Kritikusok Céhének teljes testülete