Imanap

Tizenkettedik alkalommal szervezik meg december első vasárnapján a Kárpát-medencei imanapot. A liturgiát idén a Tiszáninneni Református Nőszövetség állította össze.

A Kárpát-medencei imanap gondolata a 2004. december 5-ei kettős állampolgárságról szóló népszavazás kudarca kapcsán, az anyaország határain túli magyarság sorsával való együttérzés jeléül született. Az imaprogram során minden évben más-más országrész és egyházkerület mutatkozik be, tárja fel örömeit és gondjait, hív hálaadásra és könyörgésre. A program elsődleges célja az ismeretátadás, a közösségek megerősítése és a gyülekezeti nőszövetségek kapcsolatfelvételének elősegítése.

A nagykárolyi egyházmegye nőszövetségei a Nagykároly-belvárosi református templomban gyűlnek majd össze vasárnap délután 4 órától. Az ünnepi istentiszteleten Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadó fog igét hirdetni, és ugyancsak ő tart majd egy előadást a nőszövetségeket érintő témában.