Díszzászlót állítanának a központi kereszteződésbe

A nagykárolyi szokásoknak megfelelően Nagykároly önkormányzati döntéseit meghozó testület e havi gyűlése látszólag az egyik tanácstag szerepléséről, avagy – mint elhangzott – show-járól szólt. Valójában persze számos (és fontos) határozatot szavaztak meg a tanácstagok.

Mindenekelőtt döntöttek arról, hogy a Lidl bevásároló-központot létesíthet a városban. Az ehhez szükséges területrendezési tervet egyöntetűen szavazta meg a testület. A várost kettészelő főút mentén létesítik majd az üzlethelyiséget, összesen 2237 négyzetméternyi beépített területen. Mellette 129 férőhelyes parkolót alakítanak ki, a térkővel bevont terület a tervezet szerint 4923 négyzetméteres lesz, melyet 1587 nm-nyi zöldövezet egészít ki.

Döntöttek továbbá arról, hogy a gázvezetéket kivezessék a szőlősbe. Elfogadta a tanács a kulturális, sport, szociális, felekezeti és tanügyi egyesületek, szervezetek stb. támogatásának odaítéléséről szóló útmutatót.

A következő napirendi pontok közül jónéhány a városhoz tartozó Ianculești falut érintette. Ennek megfelelően igen aktívvá vált az egyik tanácstag. Sérelmezte, hogy túlságosan drágán valósították meg a kápolnát. Mint fogalmazott, nem állítja, hogy közpénzzel való csalás történt volna. (Egyébként a „șpagă” kifejezést olyannyira nyomatékosítottan mondta, hogy rá is kérdeztek a többiek, komolyan állítja-e, vádol-e, amire cinikusan visszakozott, mondván, éppen azt hangoztatta, hogy a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatallal kapcsolatban nem állítana olyat.) Ellenben azt vélte, hogy „butaság vagy ravaszkodás” áll az ügy hátterében. A következő tervezet kapcsán arra volt kíváncsi, mi lesz a pluszba maradó pénzzel. Kovács Jenő polgármester az igen hangvételű közbevetések kapcsán kérte a tanácstagot, hogy ne vessen fel ilyesmiket csak a szereplési vágya okán. – Ne csinálja a show-t! – fogalmazott. A válasz gyors volt: ő nem is szándékszik szerepelni. Máncz Dezső, a műszaki iroda szakembere válaszolt meg tételesen a felvetésekre. Zárásként Ioan Oneț, Ianculești falu tanácsbeli tagja kért szót. Köszönetet mondott a városvezetőségnek, illetve a tanács egészének a sok segítségért. A kákán is csomót keresőkre utalva kifejtette, hogy szerinte sem kell show-műsorrá zülleszteni a beruházásokat.

A minduntalan okvetetlenkedő tanácstag díszzászló kihelyezéséről szóló tervezetet nyújtott be. Kovács Jenő polgármester kérte az erről szóló határozat elhalasztását, hiszen – mint mondta – a tervezet nem tartalmazza szakember véleményezését. A testület végül a halasztás mellett döntött. A díszzászló amúgy a központi útkereszteződésben állna.

A tanácskozás végén az egyik tanácstag kilátásba helyezte, hogy bíróság elé fogja citálni a majd’ mindennel elégedetlenkedő tanácstagot, mivel érzése szerint az egyik megjegyzésével emberi méltóságában alázta meg.