Mi, mikor és hol?!

Addig egyenek, amíg élnek, mert utána már túlságosan komplikált – tanácsolta nagyszámú közönségének ma este a városi színházban Laár András. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével rendelkező humorista, költő, zeneszerző, színész, dalszövegíró, buddhista pap, a L’art pour l’art Társulat és a KFT együttes alapító és jelenlegi tagja persze nem egyedül jött, hanem a Költővel, Ede Bede bácsival, valamint Besenyő István bácsi zsenialitásával.

Több mint százhatvan főnyi közönségének a figyelmét már idejekorán felhívta egy igen fontos tényre: – Fiam, te is benézel reggel a tükörbe, és nem mondod, hogy te vagy a csigagólem. Ugye?

Minden egyes szavát, vagy legalábbis poénját vastaps jutalmazta Nagykárolyban. Ezen felbuzdulva Laár András, a Költő a színpadon állva elmondta Laár András Hogyha birka lennák című versét, hiszen – mint felvezetés gyanánt kifejtette – édesapja Sárospatakon, az egykori Kazinczy-birtokon lévő Széphalmon, Kazinczy Ferenc mauzóleuma mellett, a nyelvújító gyümölcsösének helyén lévő Magyar Nyelv Múzeumában meglátta ezt a költeményét. Bevallotta továbbá, hogy vannak szép versek – melyek leginkább esztétikai értelemben hatnak –, s vannak mondandós versek. A szép versek sorát egy, az utóbbi kategóriába sorolttal tetőzte meg: s tanácsként versbe fogalmazva elmondta, hogy „Bemehet a víz / az ember orrába, / hogyha beleszagol / a járdán a tócsába.” Mint figyelmeztetően hozzátette: „Márpedig az nem jó / – ne csinálja senki! / Tócsaszaglás helyett / érdemesebb menni.”

Nooormális?! – az már igazán normális, hogy ezt több alkalommal is megkérdezte, kétségbe vonta, avagy éppen ellenkezőleg, rámutatott a tényre. Például tette ezt annak kapcsán, amikor tudatosult benne, hogy a jelenlévők – hogy úgy fogalmazzak – túlnyomó többsége pecabot nélkül jött, jóllehet Ő éppen horgászati tanácsokkal kívánt szolgálni. A továbbiakban persze elismerte, hogy a pecabot sérülésveszélyes a színházi közegben, mindazonáltal morgolódott még egy-két szójátéknyit – a nézők derültségére. Minden egyébjellegű vádat visszautasítva leszögezte: a filozófus addig töpreng, mígnem híres lesz.

Az est fő tanulsága pedig az: mikor megkérdezik, mi, azt is meg kell tudakolni, hogy mikor. Mert nem mindegy! És a másik fontos tudnivaló, hogy hol. Mikor van, és hol, akkor nyert, akkor győzött! Mármint az, aki tudja. Mivelhogy – mint előzőleg erre is rámutatott – ha nem tudja, mi a hülyeség, és mi nem az, akkor kóvályog. Legendás szerzeményeivel, KFT-dalokkal is szolgált az előadóművész, akit hosszas tapssal jutalmazott a hálás nagykárolyi közönség.

(megyeri)