Dsida–Páskándi–Jakabffy Napok

Május 16–18-a között az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezésében Páskándi Géza születésének 85., Dsida Jenő halálának 80. és Jakabffy Elemér halálának 55. évfordulójáról emlékezve Magyarnak lenni Európában címmel tartanak a három alkotó szellemi örökségével kapcsolatos tanácskozást és megemlékezés-sorozatot.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kezdeményezésére és szervezésében a romániai Szatmár megyében 2018. május 16-a és 18-a között a Dsida–Páskándi–Jakabffy Napok keretében emlékeznek meg a 85 esztendeje született Páskándi Gézáról, a 80 éve halott Dsida Jenőről, valamint az 55 esztendővel előbb meghalt Jakabffy Elemérről.

A rendezvény május 16-án, szerdán délután 6 órakor a Dsida-szobor megkoszorúzásával kezdődik.

Május 17-én, csütörtökön délelőtt és délután, 18-án, pénteken pedig reggel 9 órától ebédig Magyarnak lenni Európában címmel tartunk a három alkotó szellemi örökségével kapcsolatos tanácskozást, s zárjuk a rendezvényt Jakabffy Elemér szatmári sírjának megkoszorúzásával, majd hajtunk fejet Páskándi Géza emléke előtt szülőfalujában: Szatmárhegyen.

A tanácskozásokra és megemlékezésekre minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a szervezők.

A 2018-as Dsida–Páskándi–Jakabffy Napok részletes programja a következő:

Szatmárnémeti

2018. május 16., szerda délután

18 00 órakor (kelet-európai idő szerint !)

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Dsida Jenő szatmári szobránál

– Titulescu téri park –

Köszöntőt mond:

Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa

Kereskényi Gábor Szatmárnémeti polgármestere

Beszédet tart:

Schönberger Jenő római katolikus püspök

Lisztóczky László,a Dsida Jenő Baráti Kör elnöke (Eger)

Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke (Beregszász)

Közreműködik:

Lisztóczky Péter színművész (Eger)

László Zita színművész (Szatmárnémeti)

Szavalnak:

Moroz Hannelore, Pfeifer Melany és Polacsek Eszter szatmári diákok,

A koszorúzást levezeti:

Draveczky Károly mérnök

Díszőrséget áll:

Dsida Jenő Cserkészcsapat Boga Ferenc tanár vezetésével

Szatmárnémeti

2018. május 17., csütörtök délelőtt

10 00 és 14 00 óra között (kelet-európai idő szerint !!)

Irodalmi tanácskozás Dsida Jenőről

– a Láncos-templom Kálvin Központjában –

(Kálvin tér 4 sz.)

Tanácskozásvezető:

Egyed Emese irodalomtörténész (Kolozsvár)

Elhangzó előadások:

Urbán László irodalomtörténész (Budapest ):

A szerencsés baleset

– avagy Dsida Jenő a gazdag-szegény

Sas Péter irodalomtörténész (Budapest):

Dsida Jenő magyarságtudata művei tükrében

Pop Felician költő, műfordító (Szatmárnémeti):

Dsida Jenő – cuvântul asceză și mântuire

(Dsida Jenő – az aszkézis szava és a megváltás)

Lisztóczky László irodalomtörténész (Eger) :

Az egri Dsida Jenő Baráti Kör húsz éve

Tanácskozásvezető:

Fábián László irodalomtörténész (Budapest)

Elhangzó előadások:

Pomogáts Béla irodalomtörténész (Budapest):

Dsida Jenő nagycsütörtöki verse

Egyed Emese irodalomtörténész, költő (Kolozsvár):

Írói pályák találkozása

Dsida Jenő és Bárd Oszkár –

Nagy Gyula tanár (Szatmárnémeti) :

A szépség tanítása

Füzesi Magda költő (Beregszász) :

Lisztóczky László Világító szív

című Dsida – könyvének bemutatása

 

2018. május 17., csütörtök délután

17 00 órakor (kelet-európai idő szerint!)

Irodalmi tanácskozás Páskándi Gézáról

– a Láncos-templom Kálvin Központjában –

(Kálvin tér 4 sz.)

Tanácskozásvezető:

Egyed Emese irodalomtörténész (Kolozsvár):

Elhangzó előadások:

Cseke Péter irodalomtörténész (Kolozsvár):

Páskándi a régi és az új „Kántor–Láng”-ban (1971 – 2018)

Kereskényi Sándor irodalomtörténész (Szatmárnémeti )

A „hozzátartozás” problémája Páskándi Géza Balkán-értelmezésében

Pop Felician költő, műfordító (Szatmárnémeti):

Páskándi Géza – revoltele fragilității

(Páskándi Géza – a törékenység lázadásai)

Csirák Csaba színháztörténész (Szatmárnémeti):

Páskándi Géza a szatmári színpadokon

18 30 órakor (kelet-európai idő szerint !)

Filmvetítés

Az

In memoriam Páskándi Géza

című film ősbemutatója

Bevezetőt mond:

Páskándiné Sebők Anna, a film alkotója (Budapest)

Szatmárnémeti

2018. május 18., péntek délelőtt

9 00 és 14 00 óra között (kelet-európai idő szerint !!)

Tanácskozás Jakabffy Elemér emlékére

– a Láncos-templom Kálvin Központjában –

(Kálvin tér 4 sz.)

A tanácskozást megnyitja és köszönti:

Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa

Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott (Budapest

Tanácskozásvezető:

Géczi József Alajos politológus (Szeged)

Elhangzó előadások:

Szekernyés János író (Temesvár):

Jakabffy Elemér és a kisebbségi kérdés nemzetközi dimenziói

a két világháború közötti évtizedekben

Bodó Barna politológus (Temesvár):

Jakabffy Elemér radikalizmusa

Csapody Miklós irodalomtörténész (Budapest ):

Párhuzamos életrajzok: Jakabffy és Bánffy

Máté László kultúrdiplomata (Kassa)::

Fábry Zoltán és Jakabffy Elemér  a kisebbségi strázsán

Varga Attila alkotmányjogász (Szatmárnémeti):

Amikor a keresztény értékek még számítottak Európában

– avagy Jakabffy Elemér keresztény értékrendje és európai elkötelezettsége –

Bakk Miklós politológus (Lugos) :

A területi autonómia eltérő beágyazottsága Nyugat- és Kelet-Európában

A tanácskozás folytatása

Tanácskozásvezető:

Varga Attila alkotmányjogász (Szatmárnémeti)

Elhangzó előadások:

Szili Katalin jogász (Budapest):

Jakabffy és a kisebbségi sorskérdések

Ha Jakabffy ma élne… –

Zubánics László történész (Beregszász) :

Anyanyelvet, vagy anyanyelven

Oktatási helyzet- és jövőkép Kárpátalján –

Kiss Tamás kisebbségkutató (Kolozsvár – Szatmárnémeti):

Asszimiláció és határmegerősítés

– Vegyes házasságok Erdélyben –

Deák Ernő történész (Bécs):

A múltból a jelenben a jövőért

– Az 1868. évi nemzetiségi törvény és tanulságai –

Kelemen Hunor kisebbségpolitikus (Kolozsvár) :

2018. Mikor fogy el a szabadság?

A tanácskozás zárása

2018. május 18., péntek délután

16 00 órakor (kelet-európai idő szerint !)

Jakabffy Elemér – emléktábla megkoszorúzása

– Marsilia (volt Vörösmarty) utca 12 –

17 00 órakor (kelet-európai idő szerint!)

Jakabffy Elemér sírjának megkoszorúzása

Hídon túli római katolikus. temető –

Beszédet mond:

Schönberger Jenő római katolikus megyéspüspök

Varga Attila alkotmányjagász

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke

A szülőváros nevében emlékezik:

Pozsár József, Lugos RMDSZ-szervezetének elnöke

Szatmárhegy

2018. május 18., péntek kora este

18 30 órakor (kelet-európai idő szerint!)

A felújított Páskándi-kiállítás megtekintése

– a Szatmárhegyi Községi Könyvtárban –

A jelenlevőket üdvözli:

Laszlo Robert, a Hagyományos Kultúrát Támogató Központ igazgatója

A kiállítást és a könyvtárat bemutatja:

Marián Éva, a község könyvtárosa

19 00 órakor (kelet-európai idő szerint!)

A Páskándi-emléktábla megkoszorúzása

(Páskándi – volt Călăraşi – utca 27.)

Köszöntőt mond:

Huszti Gyula, a szatmárhegyi RMDSZ-szervezet elnöke

A költőt idézi:

Csapody Miklós irodalomtörténész (Budapest))

20 00 órakor (kelet-európai idő szerint !)

Megemlékezés a Páskándi-szobornál

(Fő út melletti park)

Köszöntőt mond:

Szűcs Szabolcs, Szatmárhegy polgármestere

Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke

Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja

Ünnepi szónokok:

Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés volt elnöke

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke

A megemlékezésben közreműködnek:

László Zita szatmári színművész

Sziklai Anna-Mária színművész, Páskándi Géza unokája,

valamint

Farkas Noémi, Medgyesi Beáta, Muntán Antal tanerők vezetésével:

Gáspár Evelin, Farkas Maya, Fehér Zsófia, Ferenczi Adrienn, Kovács Jácint, Medgyesi Hanna,

Medgyesi Henrietta, Miklovics Anna, Németi Zoltán szatmárhegyi tanulók

Záró áldást mond:

Kovács József lelkipásztor

A koszorúzást irányítja:

Burján Sándor önkormányzati tanácsos

A műsort levezeti: Muzsnay Árpád, a rendezvény főszervezője

A Dsida-Páskándi-Jakabffy Napok 2018 a Hagyományos Kultúrát Támogató Szatmár Megyei Központ programjában is szereplő rendezvény

Szervező:

az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

Társszervezők:

Páskándi Géza Baráti Társaság, Szatmárnémeti Kölcsey Kör,

Szatmárhegy Polgármesteri Hivatala, Szatmárhegy RMDSZ-szervezete

A rendezvény támogatói:

Szatmár Megyei Tanács, Bethlen Gábor Alap, Communitas Alapítvány,

Láncos-templom Református Egyházközsége

Szervezésben segítettek:

Hodász Emőke, Kaszaniczki Csongor, Kovács Mária, Mandula Katalin, Mirea Terézia,

Szakács Erzsébet (Szatmárnémeti),

Burján Sándor, Huszti Gyula, Marián Éva, Muntán Antal, Szűcs Szabolcs (Szatmárhegy)

Média-támogatóink:

City Rádió, Szatmári Friss Újság, szatmar.ro, Kolozsvári Rádió, itv, Nagykárolyi Anziksz

A szervezést irányította: Muzsnay Árpád.