Vasárnap: a kastélykertben

Minden nagykárolyi RMDSZ-szimpatizánst nagy tisztelettel hívnak a kastélykertbe. Május 6-án, vasárnap tartja ugyanis a nagykárolyi RMDSZ közössége a hagyományosnak mondható majálisi rendezvényét.

Ezúttal is lesz bográcsos-főzőverseny – tucatnyi csapat készít majd finomabbnál finomabb ételeket –, továbbá ellátogatnak az alkalomra a Váradi Dalnokok.

Mit lehet tudni a Váradi Dalnokokról? Repertoárjukban katona-, kuruc-, bordalok és hazafias énekek szerepelnek. Márkus Zoltán karnagy rátermettségét, szakmai felkészültségét és a kórus lelkes odaadását bizonyítja az a tény, hogy minden jeles ünnepen, megemlékezésen felkérést kapnak a szolgálatra.

Váradi Dalnokok

Egy férfi kórus alapításának ötlete, már rég dédelgetett álma a váradi magyarságnak. A csak vágy szintjén létező gondolatot Agyagási Ernő Nagyvárad-Réti református presbiter tette valósággá, aki azóta is lelke és szervezője az énekkarnak. A különböző alkalmakon, jótékonysági összejöveteleken, vigalmakon jó hangulattal nótázó társaság egyre többször fogalmazta meg igényét, hogy szeretne rendszeresebben is összejönni és együtt énekelni. Az éneklők között sokan voltak akik nagyon szépen tudtak és szerettek is énekelni.

A gondolat 2009 novemberében, a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség Erzsébet–Katalin-napi jótékonysági bálján alakult át konkrét akarattá és fogalmazódott meg egyértelműen a kórus létrehozásának szándéka, tette. A rögtön soron következő szilveszteri alkalom során ki is tűzték az első összejövetel időpontját. Erre az alakuló gyűlésre került sor 2010. január 9-én.

A helyszín megválasztásakor, megkérték a gyülekezet lelkipásztorát adjon helyet a Nagyvárad-Réti Gyülekezeti Központ valamelyik helyiségében. Dr. Pálfi József lelkipásztor a Dr. Szabó Lajos-termet ajánlotta az állandó próbák helyszínéül. Az énekkarral való egyetértésben Agyagási Ernő Márkus Zoltán kántor-karnagyot kérte fel énekvezérnek. A férfikar megalakulását a presbitérium örömmel vette tudomásul és jóváhagyó támogatásáról biztosította azt.

A férfikar első perctől kezdve nyitott volt bármely felekezetű vagy pártkötődésű barátunk, testvérünk felé, aki szeret közösségben énekelni, ápolva énekes kultúránknak ezt a sajátos szegmensét. A tagok között vannak reformátusok, római katolikusok, unitáriusok, evangélikusok, különböző szakmákat és beosztásokat képviselve a fizikai munkástól a tanárig, a nyugdíjastól a cégvezetőig. Az eltelt két és fél év alatt a taglétszám változó volt. Az alakuló gyűlésen 26-on vettek részt, de pár heten belül közel 60-ra szaporodott a létszám, ami sosem csökkent ezt követően 40 alá. Ma a kórus közel 50 aktív tagot számlál.

Az alakulásnál vállalt célokat – közművelődési és közhasznú tevékenység, közösségformálás, hagyományőrzés és a magyar nemzettudat fejlesztése – olyannyira sikerült megközelíteni már a működés első évében, hogy 2011. január 8-án az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács A Közjó szolgálatában-díjjal tüntette ki a Váradi Dalnokokat.

Idézet Tolnay István előadó-tanácsos, világi főjegyző méltatásából, aki azóta már a Váradi Dalnokok aktív tagja:

„A Váradi Dalnokok példamutató összefogása, kitartó, önzetlen és céltudatos szolgálata a nagyváradi magyarság élni-akarását, a szülőföldön és nemzeti közösségünkben való megmaradásának reményét és a jövőbe vetett bizalmát sugározza. Újszerű, merész repertoárjával politikai és esztétikai tabukat döntöget, s teszi mindezt igényes szakmai színvonalon. Egész eddigi működésével bátran felesel az ötven évnyi nációnál-kommunista elnyomásnak. S ugyanakkor rácáfol a XX. századelő két nagy magyar költőjének, Ady Endrének és Juhász Gyulának a magyar népet, illetve Várad magyarságát féltő aggodalmaira is: a Váradi Dalnokok évszázadnyi ‘kidalolatlan magyar nyarak’ énekeivel bizonyítják, hogy igenis van és sokáig ‘lesz még magyar dal Váradon’!”

2017-ben, A Magyar Kultúráért Díjjal tüntette ki a Bihar megyei RMDSZ a dalnokok lelkes csapatát.

A megalakulástól eltelt időszakban Márkus Zoltán karnagy, kitűnő szakmai és pedagógiai érzékkel, közel száz dalt tanított be a kórusnak és több mint 130 előadáson vezette azt, határon innen és határon túl. A hazai lelkes és nagyszámú közönség mellett dalaikkal megörvendeztették már egy pár anyaországi, felvidéki és délvidéki település közösségét is.

A nagykárolyi RMDSZ tehát idén május 6-án, vasárnap tartja a majálisi közösségi ünnepségét. Ezúttal is lesz bográcsos-főzőverseny – tucatnyi csapat készít majd finomabbnál finomabb ételeket.

– Hogy kiket várunk? Hát előszöris nyilván azokat, akik a szimpatizánsaink, de azokat is, akik kíváncsiak ránk, adnak egy lehetőséget arra, hogy megismerhessenek bennünket, hogy szimpatizánsaink legyenek – felelte a kérdésünkre Kovács Jenő, a nagykárolyi RMDSZ elnöke. Hozzátette: – Olyanokat, akik szívesen beszélgetnek velünk, akik megkóstolják azt, amit főzünk, esetleg koccintanak velünk a közjóra.

Az RMDSZ-szervezet elnöke elmondta még, hogy az ételeket a választmány, a nagykárolyi önkormányzat döntéshozó-testületének RMDSZ-es tagjai főzik, sütik, az alapanyagokat is ők maguk hozzák, mintahogy az italt is. Szintúgy jelen lesznek baráti társaságok, civil vagy egyházi közösségek is.

A készlet erejéig mindenkit igyekszenek megvendégelni.