Cél: a fiatalok itthontartása

Haladéktalanul hozzá kell kezdeni a fiatalok itthontartása mikéntjeinek a kifundálásához, illetve azok hazahívásához, akik már külföldön próbálkoznak a boldogulással. A Polipol Mobila Kft. hívott össze ebben a rendkívül összetett témában egyeztetést. A nagykárolyi és vidékbeli, valamint a megyei önkormányzatok vettek részt az alkalmon – melynek lesz folytatása.

Jelen volt többek között a Szatmár Megyei Tanács elnöke, Pataki Csaba, Szatmár megyei kormánybiztosa, Darius Filip, Kovács Jenő nagykárolyi polgármester, illetőleg Mezőfény, Kaplony, Börvely, Mezőterem, Mezőpetri, Csomaköz, Szaniszló, Majtény, Érendréd, Piskolt polgármestere, helyettes elöljárója. Călin Durla, a Szatmár megyei tanfelügyelőség vezetője, aki a támogatásáról biztosította a jelenlévőket.

A Polipol Mobila vállalat egyik vezérigazgatója, Dan Brumboiu vetette fel, hogy a fiatalok elvándorlása olyan kérdéskör, amelyre közösen kell választ találniuk. A megye kormánybiztosa csatlakozott ehhez az állásponthoz. Kifejtette, hogy hangsúlyt kellene fektetni a megelőzésre – például konkrét példákkal bemutatni, hogy nem is feltétlenül sokkal jobb Nyugaton élni, dolgozni, mint itthon. Pataki Csaba, a megyei helyhatóság vezetője rámutatott, hogy elsősorban infrastrukturális okai vannak az elvándorlásnak. Ám ezek orvosolása folyamatban van. Például míg tavaly ilyenkor gyakorlatilag majdhogynem járhatatlan volt a Polipol üzeme és Nagykároly közötti út, ma már felújított. Elmondta, hogy a megye valamennyi megyei útjának felújítása zajlik, vagy a kivitelezés előtti szakaszban van. De például minden korábbinál drágább egészségügyi eszközt sikerült beszerezni, és éppen ma átadni: egy mágnesesrezonancia-képalkotásra  alkalmas gépet.

Statisztikai adatokat ismertettek a mezőfényi telephelyű vállalat vezetői. Romániában mind jelentősebb a munkaerőhiány. Saját tapasztalataik is alátámasztják ezt. A felmérések szerint az elvándorlókat elsősorban a nagyobb bérek vonzzák, de szintén jelentős ok a nyugati egészségügyi, oktatásügyi stb. közállapotok fejlettebb mivolta. Mint a vállalat vezetői elmondták, a folyamatot lassítani, megállítani, megfordítani csak közösen sikerülhet.

Kovács Jenő nagykárolyi polgármester a többi önkormányzati vezető nevében is állította, hogy a munkaerőhiány orvoslására szerinte nem lenne üdvös megoldás a máshova valók idetelepítése. Éppen ezért azt tartja célravezetőnek, ha a már kint élőket valamiként hazavonzzák – például béremeléssel, vagy akár lakhatási lehetőségek teremtésével –; illetve itthonmaradásra bírják a fiatalokat.

Talán Mezőpetrit érintette az elköltözési hullám a leghamarabb s a legnagyobb mértékben – vélte Marchiș Ottó petri helyettes elöljáró. Elmondta, mindent megpróbált az önkormányzat annak érdekében, hogy itthon tartsa a lakosokat, ám kevés sikert tudnak felmutatni. Mégis bízik abban, hogy közösen, több önkormányzat, a megyei, az országos hatóságok, illetve a gazdasági szereplők bevonásával, közösen sikerrel járhatnak. Egyetértett ezzel Knecht Csaba, a Polipol Mobila vezérigazgatója. Elmondta, hogy nem várhatnak többé egymásra az érintett felek, hanem együttesen kell megoldást találni. Ezért is kezdeményezték az egyeztetést, melyet a reményei szerint továbbiak fognak követni.

Elhangzott, hogy a duális képzés lehet az egyik lehetséges megoldás, hiszen biztos munkahelyhez juthatnak a fiatalok. Szorgalmazták továbbá a lakásépítéseket. Azt, hogy megkeressék, és pontos felmérést készítsenek azokkal, akik már kint vannak, hogy képet alkothassanak arról, milyen feltételekkel költöznének haza. Stb.

A kerekasztalbeszélgetést követően üzemlátogatásra is sort kerítettek.