Magyar nőszirom a kastélykertben

Növényfal öleli majd körbe a kastélykert azon részét, amelybe egy különleges nősziromfajtát fognak rövidesen telepíteni. Nagykároly ez alkalommal Nyíradonnyal közösen pályázott, s a RO-HU keretében mintegy 300 ezer euró érkezik a városba.

A nőszirmot ábrázoló fotó: Konyhás István, National Geographic Magyarország

A projekt nyitókonferenciáját ma tartották meg a Károlyi-kastélyban. Nem volt a rendezvényen jelen Kovács Jenő polgármester – éppen Tordán írt alá egy másik, szintén Európai Unió-támogatta beruházáscsomag szerződését. Jelen volt viszont Adony korábbi polgármestere, Tasó László magyarországi államtitkár. Szerinte a két település között még számos együttműködés fog kialakulni.

A mostani – ROHU–103 „Nagykároly–Nyíradony határon átívelő természeti értékeinek védelme” a címe, és a finanszírozása az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program pénzalapjaiból történik – részleteit Bochiș Diana, a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal pályázatfelügyelő és továbbfejlesztési irodájának munkatársa ismertette. A beruházás fő célkitűzése a természeti értékek és a környezet közös megőrzése, védelme és kiteljesedésének elősegítése a természeti értékek tartós felhasználása révén. Magyarán ültetni fognak, mégpedig kiemelt dendrológiai értéket képviselő növényeket – egész pontosan magyar nőszirmot (Iris aphylla subsp. hungarica). Tanösvényeket is kialakítanak majd a kastélykertben, továbbá különösen szép élő tájképet, melybe növényi alagúton át juthatunk be. Lesz ezentúl időszakos növénykiállítás, melyet telente mobil jégpálya vált fel. A nőszirom növény témájában tanösvényt jelölnek ki (sajnos a kialakításra ebben a projekt keretében nincs keret), mely akár kerékpárral is bejárható. Ez Nyíradony és Nagykároly között húzódik. Az egykori Károlypuszta, a mai Horea és a magyarországi Ömböly között szeli át az államhatárt a tematikus út. A rendezvényen Mărginean Éva nagykárolyi tanácstag felvetette, hogy már most meg kellene kezdeni a jelenleg csak hétvégenként működő határátkelőhely állandósításának kérvényezését. Szerinte a többi között ez a projekt is előmozdíthatja az ügyet.