A Ciuta házaspár szánalmas ügyeskedéseit semmissé teszi a bírósági ítélet

Noha nagy jogkövetőnek állítja be magát Ilie Ciuta helyi tanácsos és a felesége, Daniela Ciuta, a Buletin de Carei portál megjelentetője és szerkesztője, nem tartja be egyikük sem a lassan öt hónapja véglegessé lett bírósági határozatban megszabott kötelezettséget. Annak érdekében, hogy elodázzák egy bírósági határozatban megszabott bocsánatkérési kötelezettségüket, trükköket vetettek be, ám ezeket a cselfogásokat is visszautasította az instancia. Vajon mit fognak még kitalálni annak érdekében, hogy elkerüljék a Román Igazságszolgáltatás egy végleges határozatában rájuk rótt kötelezettség betartását?

Még a végrehajtási eljárás elindítása sem bírta rá Ilie Ciuta helyi tanácsost, a nagykárolyi polgármesterségre sikertelenül pályázót, valamint a harapós feleségét, Daniela Ciutát, a Buletin de Carei portál megjelentetőjét és szerkesztőjét, a nagykárolyi ASTRA elnökét és az Egykori Elüldözöttek Egyesülete nagykárolyi részlegének alelnökét arra, hogy betartsa azon kötelezettségét, amelynek értelmében mindketten nyilvánosan kötelesek bocsánatot kérni attól, akit 2016 elején beperelték, méghozzá 100 000 eurót követelve tőle.

Noha a Ciuta házaspár nagy jogkövetőként állítja be magát, és lépésenként reklamálják a vélt jogtiprásokat, ők maguk olcsó trükkökhöz folyamodtak a törvény szellemiségének elkerülése érdekében. Egész pontosan két A4-es ívet nyomtattak ki holmi bocsánatkéréssel, ezeket két olyan hirdetőfelületre függesztették ki, amelyek a Buletin de Careit is megjelentető vállalkozás tulajdonában vannak. A hirdetőfelületek egyike egy rózsák között található, míg a másik zöldövezetben, egy parkoló végénél, semmiféle gyalogos megközelítési lehetőséggel. Abban az esetben, ha valaki észrevette volna a két A4-es ívet, melyekre kis betűkkel szedték a tartalmat, akkor sem közelíthette volna meg a hirdető felületeket, hiszen azt kellett volna kockáztassa, hogy a zöldövezetre való lépésért a helyi rendőrség megbünteti. A két ív két órán át volt kifüggesztve, mondja a Ciuta házaspár, ám azt nem tudják bizonyítani, hogy nem csupán pár pillanatra tették ki azokat, mindössze addig, amíg el nem készültek azok a fényképek, amelyeket benyújtottak a bíróságnak. Erre az ügyeskedésre alapozva fellebbezést fogalmaztak meg, azt megkísérelve, hogy a végrehajtás áldozatainak tüntessék fel magukat. A Ciuta házaspár balszerencséjére az instancia visszautasította és alaptalannak találta a fellebbezési kérelmüket. Azon a tényen túl, hogy a végrehajtási eljárás mindennemű költségét ők kell állják, a bíróság visszautasította a hirdetőfelületekre kifüggesztett bocsánatkérési trükkjüket. Ezek alapján a Ciuta házaspár nyilvánosan bocsánatot kell kérjen Szasz Lorandtól! A nagykárolyi bíróság határozata megfellebbezhető a Ciuta házaspár részéről a kommunikálástól számított 10 napon belül. Amilyen jól meg van indokolva, vélhetően nincs értelme a fellebbezésnek. De nem kizárható, hogy ők időhúzási szándéktól és a támadás kedvétől vezérelve megtámadják a határozatot.

Mindehhez hasonlóan a Szatmárnémeti Törvényszék a Ciuta házaspár egy másik ügyeskedési kísérletének is véget vetett. Megpróbálták ugyanis lehetetlenné tenni azt, hogy betartsam a bírósági ítéletet. Azt állították három, a Gazeta de Nord-Vest nevű napilapban megjelent cikkről, hogy az Opinie de Carei felületén jelentek meg. Végig a per során kitartottak e mellett. Nem tántorodtak el ettől még akkor sem, amikor a nagyváradi fellebbviteli bírósághoz fordultak, kizárólag az kérték, hogy kötelezzenek: fizessek nekik 100 ezer eurót. Ennek megfelelően az ítéletben az szerepel, hogy el kell távolítsam az Opinie de Carei felületéről azt a három írást. Mivel ezek a cikkek ott meg sem jelentek, ez a kitétel eleve teljesült.

Miután az ítélet végérvényes maradt, a Ciuta házaspár elkezdett felkérni arra, hogy töröljem a Gazeta de Nord-Vestről a megnevezett három cikket, melyekről hazug módon azt állították, hogy az Opinie de Carei-en találhatók. Arra a tényre alapoztak, hogy a Gazeta de Nord-Vest tulajdonosa a köztünk lévő nem túlságosan szívélyes kapcsolat okán nem teszi lehetővé a három cikk eltávolítását, és így nem tudom teljes egészében végrehajtani az ítéletben rám ruházott feladatokat.

Mivel úgy gondolta, hogy sarokba szorított, Ilie Ciuta tanácsos a Szatmárnémeti Törvényszékhez fordult. Az instancia azonban azt állapította meg, hogy nem kell semmiféle cikket eltávolítanom a Gazeta de Nord-Vest felületéről. Mégpedig azért nem, mert a perbe hívás alkalmával a Ciuta házaspár azt állította a bíróság számára, hogy a megnevezett cikkek az Opinie de Carei felületén jelentek meg, és így a Gazeta de Nord-Vest felületén megjelent írások nem képezték a per tárgyát. Ráadásul a per tárgyalásai során nem vonták vissza ebbéli igényüket, és nem is tudatták, pontosan hol is jelentek meg azok a bizonyos cikkek. Mindennek értelmében a hosszasan kitervelt ügyeskedés egész egyszerűen értelmetlenné lett.

Figyelembe véve mindezeket, továbbra is várom Ilie és Daniela Ciuta házaspár nyilvános bocsánatkérését. Remélem, hogy ez alkalommal korrekten, a törvény szellemében és jegyében járnak el. Eddig a bocsánatkérés helyett rágalmazó cikkeket jelentetett meg rólam a Buletin de Careien Daniela Ciuta, illetőleg ugyanolyan jellegű bejegyzéseket Ilie Ciuta tanácsos politikusi Facebook-felületén. Továbbá az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) két panaszt kapott, melyek feladói a Ciuta családhoz kötődő személyek. Majdnem megfeledkeztem az ellenem szóló számvevőszéki bejelentésről, melyet valószínűsíthetően Ilie Ciuta nyújtott be, mely azonban nem járt eredménnyel.

Szasz Lorand
forrás: Opinie de Carei

Ui. Ilie Ciuta tanácsos valószínűleg rendkívül ravasznak érzi magát (a szerző a şmecher kifejezést használja, azaz ügyeskedő, másokat átverő, becsapó jelentéssel bíró kifejezést – a szerk. megj.) amikor „Szesz”-t ír a nevem helyett, ez a kifejezés alkoholt jelent a magyar nyelvben. Ha már az alkoholtartalmú italoknál járunk, én is nevezhetném őt „rom”-nak, ellenben nem alacsonyodok le egy ilyen „intellektuális” szintre.