450 év a hit- és lelkiismereti szabadság tükrében

A Nagykárolyi és a Nyíregyházi Unitárius Szórvány Egyházközségekben kétnapos ünnepséggel tisztelgünk a vallásszabadság első törvénybe iktatásának 450. évfordulójáról arra emlékezve, hogy az 1568. január 13-án Tordán tartott országgyűlésen a világon először történt meg a közösség jogának elismerése, hogy szabadon választhat prédikátort.

A tordai momentum ugyanis addig sehol nem ismert mértékben foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, és lehetővé tette az egyetlen erdélyi alapítású magyar egyház – az unitárius egyház létrejöttét! Ugyanakkor november 15-én hajunk fejet első egyházalapító püspökünk mártírhalálára emlékezve.

A hit- és lelkiismereti szabadság mindannyiunk közös kincse, melyet egyetlen felekezet, közösség sem sajátíthat ki a magáénak, hiszen teret ad értékeink, keresztény hitünk megélésére.

Ennek szellemében tudományos előadásokkal, kiállítással, ökumenikus kerekasztal beszélgetéssel készülünk a megemlékezésre és a jövő útjait fürkészve.

Sajtóközlemény

  1. november 8.