Számos tervük van

Egyházmegyei közgyűlést tartottak Nagykárolyban december 5-én. Szóba került az új esperesi hivatal, társegyházközségek létrehozása, az egyházmegye jövő évi költségvetés-tervezete és adománygyűjtési kezdeményezés szervezése két egyházközség részére.

A közgyűlésen Kátai Tibor börvelyi lelkipásztor hirdette Isten igéjét az Ézs 59,20-21 igeszakasz alapján. A lelkipásztor igehirdetésében felhívta a figyelmet arra, hogy adventben a Megváltó érkezését várjuk, aki nemcsak az első karácsonykor érkezett el, hanem naponta megérkezik hozzánk is, amikor nevét segítségül hívjuk. Az emberiség számtalanszor gondolta úgy, hogy saját magát meg tudja váltani, ám ennek ellenére Jézus az igazi megváltó. Őt várjuk ilyenkor a zsoltáros szavait idézve: „Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.” (Zsoltárok 130,6)

Kovács Jenő egyházmegyei főgondnok beszédében kitért arra, hogy az advent igazi lényegéről elvonja a figyelmet a decemberre jellemző mikulási és karácsonyi ajándékozási láz. Ez válik fontosabbá a Jézus-várás helyett. Beszámolt terveikről, amelyek között szerepel egy rendezvénypark létrehozása, melyre az anyagi fedezetet a Magyar Kormánytól szeretnék megszerezni. Tolnay István esperes ezt azzal egészítette ki, hogy a rendezvénypark mellett helyet kapna az ifjúsági táborhely is, ugyanakkor a terveik között szerepel a nagykárolyi Kálvin-központ befejezése, az új esperesi hivatal átalakítása és egy bölcsőde beindítása is. Az új esperesi hivatalról elmondta, hogy az egyház vásárolt egy ingatlant nemrégiben a régi református templom mellett, aminek az átalakításához reménység szerint tavasszal fognak hozzá, s így valószínűleg már jövő évben átköltözhet a hivatal. A közgyűlésen Szabó Sándor számvevő mutatta be a jövő évi költségvetés tervezetét.

Az egyházközséget érintő legnagyobb változás a jövő évre nézve, hogy a központi járulékot ezentúl havonta továbbítani kell. A javasolt fenntartói járulék összege pedig személyenként 120 lej. Társegyházközséggé válik a Gencs–Érkávás–Érmindszent körzet és az Iriny–Érdengeleg–Mezőterem körzet. Határozat született továbbá arról, hogy a karácsony másodnapi perselypénzt az egyházközségek a tasnádszántói és a pelekeszi egyházközségeknek ajánlják fel, ahol az egyházközségi ingatlanokat szeretnék ezekből a támogatásokból felújítani.

Forrás: KárolyiReformátusEgyházmegye.ro