A fiatalok mutatták be a missziós keresztet

Az Értékőrzők is besegítettek a nagykárolyi főesperességbe érkezett Missziós kereszt bemutatásában. A fiatalok a fontosabb információkat osztották meg az érdeklődőkkel és kihangsúlyozták, mi is a Kereszt üzenete.

„A Kereszt, a Missziós Kereszt üzenete az, figyelmeztessen bennünket megváltásunk művére, s arra a szeretetre, amit Jézus irántunk tanúsított, amikor a kereszten függve értünk adta az életét. Feladatunk, hogy mindaz, amit Jézus Krisztus keresztje hirdet, váljon életté, elsősorban családjainkban, közösségeinkben, egyházmegyénkben, egyházközösségeinkben, magyar nemzetünkben és Isten egész emberiséget magába foglaló családjában. Őbenne van a mi örömünk és egyetlen reményünk, mivel ő ajándékozza nekünk az igazi boldogságot és az örök életet. Ez a hit adja számunkra a bizalmat mindennapi életünk munkájához és küzdelmeihez, ez segít minket, hogy önzetlen szeretettel forduljunk embertársaink felé.

Szent Kereszt üzenete életünket akarja áthatni, mint ahogyan azon boldogok és szentek életével tette, akiknek ereklyéi ékesítik a missziós keresztet, és akiknek példája bennünket is arra ösztönöz, hogy törekedjünk az életszentségre, váljunk szent keresztényekké, szent magyarokká.”

Mint ismeretes, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztjét a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-templom, a nagybányai Szentháromság templom, a szatmárnémeti Székesegyház után Nagykárolyba is elhozták. Tegnap, ma és holnap a nagykárolyi Kalazanci Szent József-templomban kereshetik fel a hívek a keresztet.

Az alábbi kisfilmet is az Örökségünk Őrei elnevezésű vetélkedőben részt vevő fiatalok készítették. Sok sikert kívánunk nekik!