Várostörténeti kiadvány

Hatalmas volt az érdeklődés a városháza dísztermében bemutatott helytörténeti kiadvány bemutatója iránt.

Pótszékeket kellett behozni kedden délután, amikor a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal dísztermében sor került az Aranyszarvas fogadó címet viselő kiadvány bemutató rendezvényére. Az Enyedi Anna Regina által megírt és összeállított kötet négy nyelven – magyar, román, német és angol – került kiadásra. A szerző több éven keresztül kutatta azokat a képeket és dokumentumokat, amelyek a füzetecske, az egykor fogadóként működő, ma a polgármesteri hivatal apparátusának otthon adó épület történetének hiteles összeállításában segítették.

A keddi rendezvényen Adrian Ștefănuți kulturális referens és dr. Hágó Attila Nándor régész, a nagykárolyi múzeum részlegének vezetője köszöntötték a jelenlévőket és méltatták a kiadványt éppúgy, mint annak szerzőjét, Enyedi Anna Regina művészettörténészt. Őket Kovács Jenő polgármester követte, aki köszönetet mondott a befektetett munkáért a szerzőnek és arra kérte, a továbbiakban is segítsen abban, hogy Nagykároly értékes műemlék épületeit, valamint alkotásait jobban megismerjék és ismertté tegyék a nagyközönség számára. A polgármester elmondta, hogy készül egy olyan magyar és román nyelvű kiadvány, mellyel a város történetét és érdekességeit szeretnék bemutatni a mostani és későbbi generációinak tagjai számára. Nagykároly elöljárója kifejtette azt is, hogy az Aranyszarvas épületének bemutatásán kívül, további füzetek összeállítása is a jövőbeni tervek között szerepel. A polgármester után Keresztesi Dávid egy Petőfi Sándor verset szavalt, majd Adrian Ștefănuți román nyelvre fordított Petőfi-költeményt mondott el.

Enyedi Anna Regina a kiadvány bemutatását megelőzően felvezette a következő kulturális programot: a Ceatăra együttes tagjainak zenei kíséretével Komlódi Kinga és Enyedi Bálint korabeli táncokat mutatott be a közönségnek. Érdekes részleteket tudhattak meg a jelenlévők például arról is, hogy milyen volt a kor ruházati divatja.

Ezt követően Enyedi Anna Regina érdekességekben, információkban bővelkedő ismertetője következett. A szerző korabeli dokumentumok kivetítésével igyekezett még tartalmasabbá, még látványosabbá tenni előadását. A román és magyar nyelven egyaránt megjelentetett képszövegek nagyban segítették a közönség tagjait az információk befogadásában.

Bár pontosan nem tudni, mikor épült az Aranyszarvas fogadó épülete, annyi bizonyos, hogy jelentős helyszíne volt több fontos eseménynek. A Károlyi család tagjainak története szervesen összefonódik a várossal és az itt épült műemléképületekkel. Gróf Károlyi Györgyné Gróf Zichy Karolina és gróf Károlyi György fontosnak tartották a város intézményeinek anyagi és erkölcsi támogatását, s a helybeliek ezt nagy örömmel fogadták is, mondta el Enyedi Anna Regina. A grófné olyannyira népszerű volt a nagykárolyiak körében, hogy nem ritkán hangos üdvrivalgással fogadták, ha megpillantották.

A szerző bemutatta az Ybl Miklós által készített terveket is, amelyek az Aranyszarvas fogadó átalakítására vonatkoztak. A bálterem átalakításáról több tervrajzot is őriznek Budapesten, ahol Ybl Miklós hagyatékát kezelik. A tervrajzokat ketten látták el kézjegyükkel: Ybl Miklós és Pollack Ágoston, akik akkoriban társtervezőként dolgoztak együtt, közös tervezőirodát működtetve.

Enyedi Anna Regina beszélt a báltermet megvilágító lámpatestekről – amelyek ma a Teremi úti evangélikus templomban találhatóak, illetve szólt arról a megyebálról is, mely leginkább vonzóvá tette az irodalomtörténészek és irodalmárok számára Nagykárolyt, hiszen ez volt az az esemény, mely Szendrey Júlia és Petőfi Sándor megismerkedett egymással.

A későbbiekben az épület sorsa meglehetősen hányattatott volt, hiszen a 20. század végén itt működő intézmények inkább rontottak, mint javítottak rajta. A szakember szerint a legnagyobb károkat mégis inkább akkor szenvedte, amikor a ’90-es években itt működött a határőrségi laktanya. A pusztulás egészen addig tartott, míg a jelenlegi városvezetés nem vállalta magára a felújítás cseppet sem egyszerű feladatát. A többéves munka eredményeképpen gazdagodott a város egy ragyogó műemlékkel, egy helytörténeti és irodalomtörténeti helyszín megmentése révén.

Magyar és román nyelvű előadása végén Enyedi Anna Regina köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon, munkájával, támogatásával hozzájárult a füzetek megjelentetéséhez.

T. T.