Petőfire emlékeztek

A nagykárolyi felekezeti iskola nagyobb diákjai a pénteki ünnepi műsor előkészítésébe kapcsolódtak be, az elemi osztályos kisdiákok részére Petőfi Sándorról elnevezett szavalóversenyt szerveztek a tanítóik.

Mindez az iskola könyvtárában lelt otthonra, és a Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum elemistái, azaz előkészítő osztálytól a IV-esekig vettek részt rajta diákok. Harmincketten. Ezen a megmérettetésen nem is annyira a versengés került előtérbe, hanem inkább az, hogy az elhangzott versekkel egymást megörvendeztessék, az ünnepet szebbé tegyék a kis kalazancisok. Ennek megfelelően szebbnél szebb verseket hallgathatott a zsűri: Maurer Emese és Sălăgean Linda, a Nagykárolyi Városi Könyvtár munkatársai, valamint Széri Gabriella iskolai könyvtáros és Kocsis Anett diák. Az elemisták amellett, hogy megtanulták a költeményeket, kokárdákat is készítettek, sőt, többen lerajzolták a szabadságharc történetének egy-egy fontosabb mozzanatát.

A szervező tanítónők — Nagy Katalin, Czier Bernadette, Váradi Magdolna, Heveli Rita és Baumgartner Katalin — hangsúlyozták, hogy a nemzeti tudat, nemzeti identitás kialakítását és erősítését nem lehet elég korán kezdeni. Már kisiskolás korban fontos, hogy a gyerekek megismerjék hagyományainkat, nemzeti ünnepeinket, történelmünk fontosabb eseményeit.