Atyaként fogadta a püspököket

A romániai katolikus püspökök pápánál tett látogatásának történéseiről kérdeztük Schönberger Jenő püspököt.

Ad limina apostolorum látogatáson vettek részt november 5-e és 10-e között a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciája tagjai Rómában, melynek során találkoztak Ferenc pápával, illetve megbeszéléseket folytattak a kúria különböző hivatalainak képviselőivel.

A pápai ad limina látogatás minden alkalommal lehetőséget nyújt arra, hogy a püspökök beszámolhassanak egyházmegyéjük valóságáról, feltehessék kérdéseiket, megosszák örömüket, nehézségeiket, válaszokat kapjanak és a maguk részéről válaszoljanak a pápa és a dikasztériumok kérdéseire. November eleji látogatásukat megelőzően a püspökök elküldték a szükséges beszámolókat a Vatikánba, ezeket szétosztották a különböző dikasztériumok között, de egy rövid összefoglalót a Szentatya is kapott minden egyházmegyéről.

Ahogy Schönberger Jenő püspök atyától megtudtuk, a hivatalok meglátogatása ismét jó lehetőségnek bizonyult arra, hogy megbeszéljék közös ügyeiket. Így a szentté avatási ügyek kongregációjában Schönberger Jenő püspök Jakkel Károly Szatmári Egyházmegyéből elszármazott római egyházmegyés pappal magánkihallgatáson vett részt, ahol megbeszélték a szükséges lépéseket Jakkel Károly posztulátori kinevezéséhez. Ezt követően ő lesz Hám János boldoggá avatási eljárásának, illetve Boldog Scheffler János szentté avatási ügye római szakaszának a posztulátora. Ugyanott szó esett Hám János boldoggá avatási ügyének menetéről – mint megtudták prédikációinak, írásainak, a róla szóló könyveknek olasz fordítását várják a pápai hivatalban. Azt vizsgálják majd, mennyire tűnik ki ezekből Hám János hite, illetve az erények hősies fokban való gyakorlása.

Római ideje alatt a megyéspüspök eleget tett a piarista generális meghívásának és találkozott a vatikáni diplomáciai képzés elnökével is. Fanea József szatmári egyházmegyés pap jövőre fejezi be Rómában az említett diplomáciai képzést és szerzi meg a doktori címet egyházjogból, ami után a világ valamely nunciatúráján szolgálja tovább az egyházat. Az elnök úr megköszönte az egyházmegye áldozatát, hogy egyik papját, akit nevelt, képeztetett, a világegyház szolgálatára elengedte.

A Szentatyával csütörtökön találkoztak a püspökök. Reggel a Szent Márta-házban közös szentmisét mutattak be, majd helyi idő szerinti fél tizenkettőtől közös kihallgatáson vettek részt. Ezen kötetlen formában vetettek fel témákat és beszélgettek az egyházfővel, aki érdeklődést mutatott a romániai helyzet iránt, kíváncsi volt, melyek a helyi problémái nem csak a katolikus közösségnek, de az ország egyéb vallású polgárainak is. A püspökök elmondták, szeretnék, hogy romániai látogatása alkalmával a Szentatya legalább négy helyen mutasson be szentmisét: Balázsfalván – ahol reményük szerint boldoggá avathatja a hét romániai görögkatolikus vértanú püspököt –, valamint Csíksomlyón, Máriaradnán és Bákóban. De szóba került a marosvásárhelyi katolikus iskola ügye, a katolikus oktatás helyzete, és kitértek a visszaszolgáltatások akadályoztatásának jelenségére is. A romániai lakosság elvándorlása kapcsán a fiatalok helyzetére különösen érzékeny egyházfő arra kérte a püspököket, hívják fel az ifjúság figyelmét a gyökereik megtartásának fontosságára, az őseik, eredetük és történetük vállalására.

Schönberger Jenő püspök a látogatás kapcsán kiemelte, Ferenc pápa igazi atyaként fordult feléjük, mindenki iránt szeretettel és törődő figyelemmel volt.

Közlemény

2