Kaplonyiak Pozsonyban

A Kaplonyban szolgálatot tevő Jenő atya, a szeretetszolgálat plébániai csoport tagjai augusztus 6–13. között a pozsonyi magyar katolikus közösséghez látogattunk. Aktív közösséggel találkoztunk, akik magyarságtudatukat féltve őrzik, akiknek irányt, utat, célt az Istenhit nyújt.

Az életben szükségünk van egymásra, találkozásokra, kapcsolatokra. Együtt lenni jó!

Jézus maga a szeretet, az Ő szeretetét megláttuk a pozsonyiak szemében, beszédükben és magatartásukban. Áldozatot hoztak értünk, időt, fáradságot, magukat nem kímélve, így örömmel telt meg a szívünk és az övéik is. Mindez a csoportunk tagjainak okulására szolgált: add oda egész szívedet, önmagadat és ezért cserébe Isten boldogsággal, örömmel ajándékoz meg. Sok kellemes, szép élményben volt részünk. A napi szentmisék a gyönyörű ferences templomban, Jenő atya szavai egyaránt melengettek szívet és lelket. Beszélgettünk a hívekkel és megállapítottuk, Isten igéjének hatékonysága a közvetítőtől is függ, továbbá, nem mindenki kedvező talaj Isten szavának vetőmagja számára, de mindannyian feltehetjük a kérdést: az evangélium önigazolásra, vagy Istenfélelemre sarkall? Ha a nagyvilági élettel nem szakítunk, Isten hiába nyújtja üdvözítő kegyelmét.

Sokszínű történelmi, egyházi és kulturális értékekkel gazdagodtunk, melyeket örömmel osztunk meg a kedves olvasóval a teljesség igénye és időrendi sorrendje nélkül.

Vendéglátó városunk, Pozsony nevezetességeit Reiter Éva idegenvezető, a pozsonyi magyar katolikus közösség aktív támogatója mutatta be. Felkészültségének köszönhetően újabb információkat kaptunk a koronázó város múltjáról, annak magyar vonatkozásairól.

A Szenci Városi Múzeum látogatása során Polák Margitka, a Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója közvetlen, nagy lexikális tudással mutatta be a város történelmi nevezettségeit, régészeti leleteit, levéltári dokumentumait, valamint egyháztörténeti és szakrális emlékeit is. Ismertette a város szülöttje, Szenczi Molnár Albert életét és munkásságát.

A Szenci Napfényes Tavak partján a természet szépsége ragadott meg bennünket.

Látogatást tettünk a boldogfai Szűz Mária-templomban, ami római korúnak bizonyult a falán lévő latin felirat szerint, erre a vakolat eltávolítása során bukkantak, majd utána megnéztük a Boldogfától kb. 1 km-re levő, a török időkből jól ismert Réte község, Szent István tiszteletére felszentelt római katolikus templomát is. Köszönet érte a két plébániát szolgálatával ellátó Matús Jenő atyának, aki őszinte, szívélyes szeretettel látott vendégül bennünket!

Máriavölgyben Staudt Mihály kísért bennünket. A templom látogatása után a Kálváriára mentünk, ahol a keresztút állomásain embernagyságú szobrok fokozták a szenvedéstörténet hatását. Szomjunkat a csodaforrás vize oltotta. Megkóstoltuk a helyi ételeket a juhtúrós sztrapacskát és sok más finomságot, ami Szlovákia gasztronómiáját jellemzi.

Jól éreztük magunkat a hajókiránduláson Pozsonytól Dévényig, ahol a csodálatos vár lelki szemeink előtt megmaradt. Köszönet Gergely Andreának, aki színes szavaival, mosolyával oly sok mindennel gyarapította ismereteinket! Még a régészeti munkából is ízelítőt adott.

Utolsó este Seňanová Ilona kíséretével néhányan felmentünk a pozsonyi Mély úti Lourdes-i barlanghoz, a Szűz Mária közbenjárásának kiemelt helyére, amit a 4500 hálatábla bizonyít.

A dús, szép, ismereteinket gyarapító programok mellett nem hiányzott a szórakozás, a nóta, a vidámság. Emlékezetes marad számunkra programszervezőnk és kísérőnk, Anikó szülőfalujában, Rétén két alkalommal az estébe nyúló vendégség, amikor is nővére, Jolánka és férje, Laci szívüket-lelküket belefőzték az ételekbe. Köszönjük!

Végül, de nem utolsó sorban köszönet és hála Kulacsik Anikónak, aki ezt a csodálatos programot megszervezte és végig kísérte utunkat, erejét, tehetségét nekünk ajándékozta. Köszönet Dr. Molnár Imre úrnak, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatójának a kedvességéért, az anyagi támogatásért, valamint a búcsúebédet szponzoráló pozsonyi Szent Kinga Egyesületnek. Köszönetünkből nem maradhat ki Jakubecz László, a Pátria Rádió, a Szlovák Rádió magyar nyelvű adásának szerkesztője, aki egyenes adásban beszélgetett friss élményeinkről és szűkebb pátriánkról Kaplonyról, közösségünkről.

Az adást itt hallgathatja meg:

 

Imádkozunk a pozsonyi magyar katolikus közösség minden tagjáért, Isten áldását kérve mindenkire. DICSŐSÉG ÉS HÁLA ISTENNEK, akinek kegyelme bőven áradt ránk e napokban, amit kincsként értékelünk és hoztunk haza Kaplonyba.

Jónucz Mária