Magyarok Kenyere – Tizenöt millió búzaszem

Ebben az évben is gyűjtenek adományokat a „Magyarok Kenyere – Tizenöt millió búzaszem” elnevezésű program során. A szervezők ezúttal is várják a gazdaemberek támogatását. Az adományozás felől Kovács Szabolcs magyarcsaholyi főgondnoknál (tel. száma 0733 926 673) vagy Nagy Mátyás lelei ifjú gazdánál lehet érdeklődni.

Továbbá ugyanezen akció keretén belül úrvacsorai kenyeret ajánlanak fel újkenyérre a gyülekezeteknek. A „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program keretében Magyarországról és a környező országok magyarlakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. Ezt lisztté őrölve a Kárpát-medencében hátrányos helyzetben élő magyar gyermekek, családok ellátására ajánlanak fel a szervezők. A Magyar Örökség Díjas program szervezését és lebonyolítását immár több éve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány végzi. „Nekünk magyaroknak szerte a világon közös a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is. „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk”– áll Pál Apostolnak a Korintusbeliekhez írt levelében. Meggyőződésem, hogy amint a keresztyének Krisztusban, mint kenyérben egyesülnek egy testté, úgy válunk mi magyarok egységgé a Magyarok Kenyerében” – áll a gyűjtést szervezőknek a közleményében. A „Magyarok Kenyere” programban második alkalommal vesz részt és gyűjt búzát több megyében is – Szatmár, Bihar, Szilágy és Máramaros megyékben – a Partium Falugazdász Hálózat. A tavalyi esztendőben Szatmár megyében 24673 kg lisztet az Oikodomosz Egyesület lelei református szociális központja, a Máltai Szeretetszolgálat, Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a Szent Rita Egyesület kapta. Mindemellett újkenyér ünnepére minden megyében az adományozott lisztből készült kenyér került az Úr asztalára. A rendezvény üzenete az összefogás és a magyarok közötti szolidaritás fontosságának hangsúlyozása. „Valljuk, hogy a világ magyarsága a közmondás szavaival élve «egy kenyéren van», amely – a 15 millió magyart szimbolizálva – 15 millió búzaszemből áll össze a nemzet testévé, és amelynek kovásza az összetartozás. Minden jószándékú honfitásunk segítségét várjuk és köszönjük, hiszen ennek nyomán írhatjuk tovább együtt a Magyarok Kenyerének, ennek a valódi, és a maga nemében egyedülálló Kárpát-medencei sikertörténetnek a lapjait” – áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében.