Meghirdették a Maturus 2019-et

A nagykárolyi térség tehetséges fiataljainak elismerése, finanszírozása és támogatása céljából a Say-Yes Alapítvány meghirdeti a Maturus 2019 nevű pályázatát. Ezt az egyszeri támogatást 2019-ben érettségiző diákok kaphatják, pontosabban két diák: egy román és egy magyar tagozatos, érdem szerint pedig azok, akik eddigi iskolán kívüli tevékenységük során a legértékesebb, legmeggyőzőbb, legtermékenyebb kulturális, művészeti, közművelődési tevékenységről, tehetségről, felkészültségről tesznek tanúbizonyságot, különös tekintettel e fiatalok alkotásaira, sajátos esetben nem csak művészeti alkotásaira.

A támogatás összege 2 x 1000 lej, egy-egy elismerésre méltónak talált magyar és román tagozatos diák számára. A győztesek a támogatást a 2020-as évben használják föl tanulmányaik finanszírozására, illetve tehetségük és képességeik további fejlesztésére. Nincsenek második, illetve harmadik helyezések, éppúgy nincsenek abszolút értékek sem: tehát az Alapítvány a legmeggyőzőbb teljesítményt díjazza. Az értékelés során a sokoldalúság mellett különös hangsúlyt fektetünk a bemutatott teljesítmény komolyságára és minőségére. A pályázóknak nem kell külön készülniük, tanulniuk. A Maturus az eddigiekben felhalmozott tudást, iskolarendszeren kívül kimunkált tehetséget, tehát a hasznosan, önműveléssel eltöltött időt hivatott elismerni, a jelenlegi kiforrott, meggyőző egyéniség alapján.

Nevezési feltételek

1. A támogatásért a nagykárolyi végzős (XII.-es) osztályok diákjai nevezhetnek, akárhányan egy osztályból. A jelölteknek legkésőbb 2019. március 29-ig személyesen jelentkezniük kell az Alapítványnál.

2. A nevezni kívánó diákoknak 2019. június 17-én, 18.00 óráig el kell juttatniuk az Alapítvány vezetőségéhez saját maguk által megírt pályamunkájukat, melynek tartalmaznia kell:

– a pályázó személyi adatait;

– 4 db színes igazolványképet (4 cm x 5 cm, útlevélkép-méret);

– az eddigi tanulmányok adatait (kezdve az óvodától pontosan melyik iskolába, melyik osztályba járt, kik voltak óvónői/tanítói/osztályfőnökei);

– részletes, adatszerű, esetleg kronológiai sorrendbe rendezett leírását annak a tevékenységnek, amelyet a pályázó az eddigiekben kifejtett, az itt elért eredményeknek, minden egyes esetben megnevezve egy referenciaszemélyt, aki az illető eredményt hitelesíteni tudja. Kedvező elbírálásra számíthat az, aki több területen jeleskedett, az, aki önéletrajzát és pályázati anyagát kimunkáltan, esztétikus formában nyújtja be, kinek dolgozata egyedi stílusú és kifogástalan helyesírású, aki figyelemre méltó általános műveltségről tesz tanúbizonyságot, és ki egy vagy több idegen nyelvet magas szinten ismer;

– az önéletrajzban megemlített referenciaszemélyek által írásban adott ajánlásokat;

– az osztályfőnök és az iskolaigazgató rövid, egy mondatban indokolt ajánlását.

A fenti önéletrajzot a pályázók az általuk választott nyelven írhatják, de tekintettel a külföldi zsűritagokra, emellett kötelező egy román/magyar illetve egy választott idegennyelvű rövid (min. 1, max. 3 oldalas) kivonat csatolása. A dolgozatnak formailag és terjedelemben meg kell felelnie az alapítvány által megadott előírásoknak.

Az odaítélésről

A támogatás odaítélésére a 2019-es évben kerül sor, az érettségi vizsgák lezárulta után, az előzetes adatok értékelése és egy személyes beszélgetés alapján, mely hasonlatos egy állásinterjúhoz. Nem kell rá külön készülni, csak meg kell győzni a bizottságot az alkalmasságról. E végső megmérettetésen való részvételhez kötelező egy, a sikeres érettségi vizsgákat igazoló hivatalos dokumentum bemutatása.

Megjegyzések

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy értékelhető teljesítmény hiányában a támogatást ne ossza ki, illetve, hogy a végső értékelésről igazolatlanul hiányzókat kizárja a versenyből. A pályázók egyetértenek azzal, hogy a Say-Yes Alapítvány által kinevezett bizottság saját belátása és kompetenciája szerint mérje fel a pályázók eredményeit. A zsűri döntését nem lehet megfellebbezni, megóvni. A pályázók vállalják továbbá a versennyel kapcsolatos esetleges nyilvánosságot is (sajtó, média, stb.), melyhez minden esetben az Alapítvány beleegyezését kell kérniük.