130 éves az EKE – 130 éve hirdetik a természetjárás, a környezetvédelem fontosságát

Százharminc éves az Erdélyi Kárpát-Egyesület. Pont öt évvel idősebb, mint Európa legrégebbi elektromos földalattija, amelyet Budapesten avatott fel I. Ferenc József magyar király, osztrák császár a magyar millennium alkalmával.

Három évvel öregebb, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amelynek – Kemény Ferenc társalapító révén – Magyarország a kezdetektől tagja volt, de szintén három évvel öregebb, mint a Tower híd vagy a Manchesteri hajócsatorna. Egy évvel öregebb, mint a komáromi Erzsébet híd és mint a világ első automata kapcsolású telefonközpontja, amelyet Chicago mellett szereltek fel, és amelyet pár hét múlva követett a kolozsvári is. Hat hónappal idősebb, mint a Mathematikai és Physikai Társulat, amelyet ma szintén egy erdélyi zseni neve fémjelez: Bolyai János Matematikai Társulat.

A fennebb említettek mind szimbólumok. A fejlődés, a technológia, a béke és a barátság, a közösségépítés és a kapcsolattartás jelképei. Hidak, csatornák és alagutak, amelyek összekötnek, akadályokat ívelnek át, biztonságosabbá teszik a közlekedést. Szerkezetek és eszközök, amelyek segítségével azonnali kapcsolatot tudunk létesíteni embertársainkkal, egyesületek, társulatok, amelyekben megélhetjük közösséghez tartozásunkat, tovább tanulhatunk, fejleszthetjük önmagunkat, teret és időt szentelhetünk szenvedélyeinknek, passzióinknak. De jelképei az egyetemes emberi és különösen a magyar zsenialitásnak, a feltalálásnak, a világelső megalkotásának.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület alapítói nagyon hamar felismerték azt, amit ma divatos szóval egyesek világtrendnek neveznek – de valójában az események ésszerű következményei: a londoni Alpine Club, az osztrák és svájci turistaegyesületek, majd a Magyarországi Kárpát Egyesület megalakulása után Kolozsváron is zászlót bontott 1891. május 12-én az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület. Annak ellenére, hogy az egyesület alakuló gyűlése január 11-én volt a városháza nagytermében, az alapszabályzat szerinti működését csak május 12-én kezdte meg, ezért az utóbbi dátumot tartjuk az EKE születésnapjának.

Bizony, százharminc éve róják elődeink, rójuk mi az utak, ösvények porát, 130 éve visszhangoznak bakancsos lépteink az eget tartó sziklafalak alatt, s ugyanennyi ideje hirdetjük a természetjárás, a honismeret és a környezetvédelem fontosságát, hisz vannak elvek és életcélok, amelyek nem változnak. Mint ahogy nem változnak egyes szervezeti szabályok sem. Történészek szerint az EKE központi választmányának egyik legbölcsebb döntése volt az, hogy osztályait megyék szerint szervezte. Így le tudta fedni az egész Erdélyt, sőt, annak ellenére, hogy már léteztek más magyar turistaszervezetek is, az EKE meg tudta alakítani a Székesfővárosi, majd a Bécsi Osztályát, de működtek osztályai Pozsonyban, Dévényben és más távolabbi helységekben is.

Az EKE turisztikai etalon lett. Megalakulása minőségi ugrást jelentett a hazai természetjárás fejlődésében. Ezt a szintet elsősorban első elnökének, gróf Bethlen Bálintnak és első alelnökének, örökös tiszteletbeli tagjának, pákéi Sándor Józsefnek köszönthetjük, főként azért, mert mindenben a szakmaiságot tartották szem előtt. Az egyesület megalakulását hosszú és termékeny külföldi tanulmányutak előzték meg, felismerték a szervezett formában gyakorolt természetjárás összetartó és közösségformáló hatását, egyesületi lapot indítottak, az EKE működését kiterjesztették a fürdőkre, menedékházakat kezdtek építeni, múzeumot létesítettek, nagy tömegeket megmozgató rendezvényeket szerveztek. Kezdtek kikristályosodni a természetjárás eszmei kérdései és ágazatai, és ami a legfontosabb: kinevelődött a feltétlenül szükséges önkéntes túravezetői személyzet.

Az EKE szimbólummá vált, alapító atyáink, őseink erős alapra építkeztek, amely kiállta az idők próbáját. Százharminc év ugyanannak az eszmének a szolgálatában. Nem kis idő, s most rajtunk múlik, hogy milyen lesz a folytatás, hogyan építkezünk tovább a kapott alapokra, hogyan formáljuk közösségünket, az EKE nagy családját, hisz minden természetjárót, minden hegyszeretőt testvérünknek tekintünk. Rajtunk múlik, hogy 130 év múlva lesz-e valaki, aki ugyanezeket elmondhatja, leírhatja, aki tovább tudja majd görgetni az általunk is továbbgörgetett, építgetett dicső múltat és jelent. Mert a jövő most a mi kezünkben van!

Isten éltessen még sokáig, százharminc éves EKE! Mi építünk, mert munka van bőven, s hiszünk benned, mert szellemiséged örök!

Dr. Kovács Lehel István

EKE-elnök

Szöveg és fotók forrása: Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti Facebook-oldala