Kategória: Magunk közt

Tovább

Az óvoda maga az élet

Volfer Annamária óvodapedagógussal, a Nagykárolyi 3-as Számú Általános Iskola és a Stella Maris Integrációs Központ munkatársával Végh Balázs többek között arról beszélgetett, hogy az óvodai foglakozások során mintahelyzeteket kell teremteni a gyerekek számára, és abban hagyni őket kibontakozni, így fejlesztve a problémamegoldó-készségüket.

Reklámok
Tovább

A tanár is csak ember

Sopronyi Rolanddal, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum és a Iuliu Maniu Műszaki Kollégium közgazdaság alapú szaktantárgyakat oktató pedagógusával Végh Balázs beszélgetett. Az igen sokoldalú fiatalember jelenleg tizenhárom féle órát tart, olyanokat, amelyek alkalmával marketinget, humánerőforrás-menedzsmentet, tárgyalástechnikákat, etikát, üzleti kommunikációt és könyvelést tanít, de korábban még ennél is több fajta órája volt.

Tovább

A kreatív játékenergiákat szabadítom fel

Szolomájer Timivel, a mezőpetri Dr. Stefan Vonhaz Általános Iskola tanítónőjével Végh Balázs beszélgetett arról, hogy a játéknak komoly szerepe van az oktatásban, a gyerekek fejlesztésében, és arról is, hogy a tanítónő nem a tantárgyakra összpontosít, hanem a tudás iránti motiváció kialakítására és fenntartására.

Tovább

Ismeretlen világjelenséggel állunk szemben

Heveli László Rolanddal, a nagykárolyi Elméleti Líceum és a tasnádi Műszaki Líceum filozófiát, logikát és érveléselméletet, illetve kritikai gondolkodást oktató szakpedagógusával Végh Balázs beszélgetett arról, hogy mennyire lehet lépést tartani a változó világ kihívásaival, illetve az is szóba került, befelé kell, befelé kellene figyelni, és másokat is erre biztatni.

Tovább

Feladatom a mozgás megszerettetése

Pașca Dániel testnevelés szakos tanárral, a Mezőteremi Általános Iskola, illetve a Lucăceni-i Vasile Lucaciu Általános Iskola oktatójával Végh Balázs beszélgetett, mennyire fontos a testmozgás az iskolában és azon kívül is. Továbbá az is felmerült, hogy a tanár munkaszeretete és a gyerekek odaadása egyenesen arányos egymással.

Tovább

Hiszek a sok mosolyban

Botos Sárika, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum és a Iuliu Maniu Műszaki Líceum gyereknevelési szabadságát töltő magyar nyelv és irodalomtanára Végh Balázzsal arról beszélgetett, hogy a magyar és az egyetemes kultúra alapjait a társtudományok segítségül hívásával lehet és kell oktatni. A kreatív feladatok pedig igazán jó eredményre vezetnek.