Karácsonyi Károly a fakivágási hisztériáról

A neves nagykárolyi lokálpatrióta, akadémiai kitüntetett biológus, Karácsonyi Károly nyilatkozott az utóbbi hetekben ismét (mesterségesen gerjesztett) fakivágási hisztéria kapcsán.

Kis adalék ahhoz, amit a szakemberről tudnunk illik: 1964-ben írta és védte meg az államvizsga-dolgozatát, melynek a témája a Nagykároly központjában lévő park, a kastélykert volt.

 

További életrajzi adatok:

1967 óta publikál. Kezdetben a bukaresti Studii şi Cercetări de Biologie és Revista Muzeelor şi Monumentelor, a nagyváradi Nymphaea és a szatmári Studii şi Comunicări munkatársa volt. Magyar nyelvű tudománynépszerűsitő cikkei a Művelődésben jelentek meg, a Szatmári Hírlap folytatólagosan 21 részben közölte Szatmár megye növényritkaságai című sorozatát.

Később több romániai, magyarországi, ausztriai és németországi szakfolyóirat közölte mintegy 70 tudományos dolgozatát. Nemzetközi szakértekezleteken vett részt: Illmitzben, Linzben, Kolozsváron, Pécsen, Gödöllőn, Sopronban és Gundelsheimban. Tanulmányaiban főleg Szatmár, Bihar és Szilágy megye növényvilágát ismertette. Elkészítette több természetvédelmi terület tudományos dokumentációját. A nagykárolyi múzeum természetrajzi részlegének mintegy 28 000 darabból álló kollekcióit ő állította össze. Párhuzamosan a helyi arborétum modernizálási munkáit is vezette. 2010-ben Nagykárolyban Pro Urbe-díjat kapott.

Bár 1988-ban elköltözött családjával Németországba, kapcsolata egykori otthonával töretlen maradt. Feleségével bejárta a világot és a különböző kontinenseken több ezer növényfotót készített.

Kötetei

Szatmár megye növényvilága (1995) – elnyerte a Román Tudományos Akadémia díját

Az Érmellék flórája és faunája (2002) – Társszerző

A hajdani Ecsedi-láp és Ecsedi síkság (2003) – Társszerző

Hat kontinens növényvilágából. Atlasz (2007)

Üzennek a pálmafák Nagykárolyba (2008)[1] (2007 és 2008 – két kiadás)

A Tasnádi-domvidék flórája és növényzete (2011) – Doktori disszertáció

Hajnalban kialudt gyertyaláng. Divéky Ferenc (1848-1869) szatmári botanikus munkássága, (2014).