Vádaskodás kápolnaügyben Ianculeşti faluban

Az Opinie de Carei cikket közöl arról, hogy a vasárnapi mise keretében a Ianculeşti-i ortodox pap ezeket mondta: „Ha a magyar tanács (vélhetően a Nagykárolyi Helyi Tanácsra utalt – szerk. megj.) el akarja venni a temetőt, jöjjön a magyar (Kovács Jenő polgármesterre való utalás – a szerk. megj.), és vegye el a kápolnáját, vigye el, vagy kerítse körbe, merthogy mi a továbbiakban is el fogjuk tudni vinni a holtjainkat a házakhoz, ahogy eddig is tettük”.

Az Opinie de Carei megszólaltatta Ioan Oneţ-et, a Nagykárolyi Helyi Tanács tagját, Ianculeşti település képviselőjét. A következőket nyilatkozta: „Elfogadhatatlan az, amit mondott Sorian parókus lelkész. Ilyen jellegű kijelentések, melyek etnikumközi gyűlöletet gerjesztenek, nem kell elhangzodjanak egy ortodox pap szájából. Ugyanakkor ilyen vádakat nem szabad megfogalmazni az önkormányzat ellen, amely támogatta Ianculești település fejlődését. A temetőbeli kápolna felépítését a Nagykárolyi Helyi Tanács és a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal támogatta. Senki sem akarta elvenni a Ianculești-i lakosok temetőjét. Mindösszesen egy egyszerű formalitásról van szó, melynek az a célja, hogy a közpénzből létrehozott kápolnát lehessen telekkönyveztetni. A folyamat végén a kápolna használati joga az egyházhoz kerül…” – nyilatkozta az Opinie de Carei megkeresésére Ioan Oneţ tanácstag.

A Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal a következő közleményt adta ki mindennek kapcsán.

Nagykároly polgármestere, Kovács Jenő határozottan visszautasítja azt a Ianculești településen szárnya kapott mendemondát, miszerint a falu küldöttével, Ioan Oneț tanácstaggal megpróbálja eltulajdonítani a helyiektől a temetőt.

Hogy telekkönyveztetni lehessen az új Ianculeşti-i kápolnát, melynek az építtetését a városi költségvetésből finanszírozták, elengedhetetlen volt mintegy 30 árnyi temetőrész különválasztása. Hogy ez megtörténhessen Nagykároly jegyzője, Adela Opriţoiu a helyi ortodox egyházközség beleegyezését kérte. Tulajdonképpen egyszerű formalitásról van szó, mely nélkül nem lehet telekkönyveztetni az új kápolnát.

„Mindebből óriási lármázás keletkezett. Annak érdekében, hogy a kápolnát telekkönyvezhessük, a jegyőzasszony a kataszteri hivatalhoz fordult, amely rendjén valónak találta az intézkedést, s el is a telekkönyvi változtatást. Nagyon sajnálom, hogy a parókus lelkész nem értette ezt az eljárást, ellenben nem jött el a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatalhoz, hogy tájékoztatást kérjen. Ezzel szemben megalapozatlan vádakat fogalmazott meg az én személyem és Ioan Oneţ tanácstag, a település képviselője ellen. Ezekben azt állítja, hogy el akarjuk tulajdonítani a temetőt, a Ianculeşti-i lakosok temetőjét. Ha valaki ilyet állít, miszerint a polgármester és / vagy egy helyi tanácstag ilyet szándékszik tenni, az egyszerűen hazudik, szégyentelenül hazudik. Mindössze azt akarjuk, hogy befejezzük a kápolnaépítés folyamatát, hogy telekkönyveztessük és utána átadjuk a Ianculeşti-i Ortodox Egyházközségnek” – nyilatkozta Kovács Jenő polgármester.

A Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal székházán, tegnap, március 1-jén sort is kerítettek ebben a témában egy egyeztetésre, melyen részt vett Kovács Jenő polgármester, Ioan Oneţ helyi tanácstag, Ianculeşti település képviselője, Nagykároly ortodox esperese, Florian Mocan, illetőleg a település előző küldötte, a Ianculeşti-i ortodox egyházközség egyháztanácsosa, Ciprian Chiorean. Mind Kovács polgármester, mind Oneţ tanácstag hamisnak mondták a temető eltulajdonításáról szóló vádakat.