Hogyan lehet feldolgozni a veszteséget?

Nehéz témáról fog beszélgetni az érdeklődőkkel, Bartha Mária Zsuzsánna unitárius lelkész, Gyászfeldolgozás Módszer specialista, aki Gyászról, veszteségekről, érzésről, ünnepről… címmel tart előadást Nagykárolyban. December 11-én, kedden 10–11.30 óra között a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termébe várja az érdeklődőket, valamint december 13-án, csütörtökön 10–11.30 óra között a Nagykárolyi Kulturális Központban is tart egy hasonló alkalmat. Őt kérdeztük.

2

– Buta kérdés az, hogy kinek szól ez az előadás? Nyilván mindenkinek előfordul az életében gyász, főleg, ha nem a szó első számú jelentésére gondolunk. Mégis kiket hív, kiknek ajánlja az előadást?

– Életünk során bekövetkező sorsfordulónk, váratlan események, tragédiák, szeretteink elvesztése, a lélek fejlődésével járó szükségszerű veszteségek megismertetik velünk a gyászt. Eltűnő vagy kiüresedő rítusok világában az érzelmeinket megsegítő cselekvések hiányát tapasztalom. Azoknak ajánlom ez az ismertetőt, Akinek volt vesztesége vagy ismer olyant, aki veszteséggel, gyásszal küzd. Akit feszít a kérdés: Hogyan engedjem el? Mit tegyek, hogy ne fájjon annyira? Mit mondjak, ha valaki gyászol?

– Mire számítsunk, milyen lesz az előadás?

– A gyász folyamatáról, egészséges és befejezetlen formájáról és a megküzdési módokról készítettem egyórás, vetített képes, interaktív anyagot. A veszteségélményeinket követő érzelmi reakció a gyász folyamata. Az érzelmi kötődéssel bíró kapcsolataink elvesztését (haláleset, válás) vagy életünk jelentős fordulatait (költözés, egészségünk vagy munkahely elvesztése, bizalomvesztés) minden esetben ez a természetes és ellentmondásos érzelmek összességét takaró lelki folyamat követi, amit magyarul gyásznak hívunk. A veszteség átélését követően ez a lelki folyamat mindenkiben elindul, ugyanakkor nagyon keveset tudnak róla a gyászolók, hogy milyen érzelmi reakciókra számítsanak a veszteség feldolgozása során. A néha ijesztő, a hullámvasút hegyvölgyeihez hasonlóan váltakozó érzelmi állapotok, az alvászavarok, az idővel nem javuló fájdalom elbizonytalanítja a gyászolót, amely érzelmi izolációhoz, a jövőtől való félelemhez, végül számos fizikai és pszichés betegséghez vezethet. A feldolgozatlan veszteségélmény, az őszintén végig nem élt és ki nem adott gyász belső feszültsége az élő kapcsolatokat is rombolja, és generációkon átörökíthető. A Gyászfeldolgozás Módszerrel először 2001. szeptember 12-én találkoztam Berkeleyben, amikor szó szerint az ikertornyokkal együtt összedőlt az a világ is. Ott tapasztaltam, mennyire jól működik az őszinte igaz megfogalmazása a valóságnak, bármennyire is fájdalmas.

– A gyászt feldolgozni valahol a lelkészi hivatás része. Mármint útmutatást adni ilyenkor. Hiszen, mint egy nemrég elhunyt református püspök egyszer elmagyarázta nekem, a gyászbeszéd nem az elhunytnak szól, nem mintegy Isten figyelmébe ajánlja a közülünk eltávozót, hanem az ittmaradottaknak nyújt vigaszt, útmutatást a továbbiakra nézve. Az Ön előadása mennyiben lesz más, mint amilyeneket egy-egy gyászbeszéd alkalmával szokás mondani?

– Áldott emlékű püspök úr sok hamubasült pogácsát tett lelkészi tarisznyánkba. Tőle még azt is tanultam, hogy a gyászszertartás egyszeri alkalom, a gyászév pedig legalább 365 nap, minden ünneppel, évfordulóval. Az idő pedig önmagában nem gyógyítja be a sebeket, a gyógyító folyamatok, ha le zajlanak, akkor következik be az új egyensúly. Lelkészként és lelkigondozóként csak annyit és abban tudok segíteni, amennyit a saját magam is elgyászoltam, feldolgoztam. (Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni.) Így dolgoztam meg érte és szereztem meg a „specialista” képesítést. Előadásomban az önsegítő Gyászfeldolgozás Módszerről adok rövid tájékoztatást.

– A „Gyászfeldolgozás Módszer® specialista” szóösszetétel szerepel az események beharangozásában. Ez mit jelent?

– Gyászfeldolgozás Módszer Specialista szerepel az oklevélben. Dr. Sarungi Emőke pszichiáter és terapeuta, vezette képzésen szereztem meg. Az ő munkájára a protestáns lelkigondozói alkalmakon hívták fel a figyelmem. Lelkészként és emberként is sokat köszönhetek az alapos, szakmailag is kiemelkedően jól kidolgozott képzésnek a Gyászfeldolgozás Módszerről.

– Mindez miként összeegyeztethető a hivatásával?

– Nagy szükségét éreztem a lelkészi hivatásomban, hogy az emberi találkozások alkalmával, amikor a legváratlanabb helyzetekben is felszínre kerülnek veszteségélmények, gyász, panasz… egyáltalán meg tudják szólalni, a sztereotípiákon túl is hitelesen. Az Evangélium örömüzenetet jelent, ami nem jelenti azt, hogy gyorsan kell megvigasztalódni. Mindent a maga rendjén…

– Pár mondatba, kérem, foglalja össze ezt a „módszert”.

– „Gyógyulás a gyászból” címmel jelent meg magyarul John W. James és Russel Fríedman könyve a Módszerről. Ebben foglalják össze: A feldolgozatlan gyász oka nagy részben a befejezetlen, és immár lehetetlen érzelmi kommunikáció. Amit tehetünk a feldolgozó cselekvés során: megismerjük a gyász tipikus és egészséges ismérveit; megismerjük a feldolgozatlan gyász jeleit; felfedezzük azokat az átmeneti energiafelszabadítókat, amelyekkel elfedjük a gyászunkat. A Gyászfeldolgozás Módszere sok ezer gyászoló közös tapasztalataiból szövődött olyan egyszerű és használható cselekvésprogram, aminek elvégzése mindenki számára meghozza a várva várt valódi enyhülést, és az életbe való visszatérést, akármilyen tragédia törte is össze gyászoló szívét. Számba vesszük veszteségeinket és az azokkal kapcsolatos érzéseinket. Végiggondoljuk az elvesztett kapcsolatainkat. Felderítjük feldolgozatlan érzéseinket. Beteljesítjük a lezáratlan kapcsolatainkat. A 8 és 12 hetes csoportos és 7 hetes egyéni foglalkozások során érzelmileg biztonságos és szeretetteljes környezetben felderítjük azokat a veszteségeket, amelyek negatívan befolyásolják mai életünket, majd elvégezzük azokat a gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik veszteségeink körüli érzelmeink feldolgozását. Mások fájdalomtörténetének meghallgatása saját történetünk megfogalmazásához is közelebb visz. Minden érdeklődőt szeretettel hívok és várok!

3