’56 él – Nagykárolyban is

1956-ra, a magyar forradalomra, szabadságharcra, illetve az erdélyi áldozatokra emlékeztek ma Nagykárolyban. Az evangélikus–lutheránus templomban szép számú főhajtó vett részt a lélekmelengető rendezvényen, melyet a szervezők az öröm ünnepének gondoltak el. Ennek jegyében zenei előadással szolgált a nemrégiben megalakult Szegletkő Dicsőítő Együttes, illetve a Pro Ecclesia Vegyeskar.

A Teremi úton lévő templomban a házigazda, Illyés Sándor evangélikus lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket. Kovács Jenő polgármester, a helyi RMDSZ elnöke arról beszélt, hogy ’56-nak van üzenete a mához. Érzése szerint az, hogy nem másokra, a Nyugatra, avagy a Keletre kell várnunk, hanem magunknak kell nekiveselkednünk a gondjaink megoldásának. Ifj. Geréb Miklós irinyi református tiszteletes, a rendezvény szervezője arról beszélt, hogy az örömről kell szólnia ennek az alkalomnak. Hiszen dacára az ezernyi csapásnak, vagyunk. A határ innenső oldalán élőket érő megtorlásokról az egyik érintett, Bikfalvi György beszélt.

A lelket melengető rendezvény keretében ifj. Tolnay István, a nagykárolyi kálvinista egyházmegye esperese mondott áhítatot. Verseket mondtak diákok, míg a Történelmi Vitézi Rend tagjai és a 151-es számú Gróf Károlyi Gyula Cserkészcsapat tagjai álltak díszőrséget. Énekszóval pedig Szegletkő Dicsőítő Együttes, illetve a Pro Ecclesia Vegyeskar szolgált.

A főhajtás szeretetvendégséggel zárult.