A belvárosi templomban ünnepelték a reformációt a kalazancis diákok

A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum közel 90 református vallású diákja vett részt a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség templomában hétfőn délelőtt tartott reformáció emlékünnepi istentiszteleten. Előkészítő osztályosoktól tizenkettedikes diákokig minden korosztályból voltak gyermekek. Az iskolásokat Kocsis Aliz, az oktatási intézmény igazgatónője, valamint Nagy Tünde tanítónő és Varga Éva tanárnő kísérték el a templomba.

Az ünnepi istentiszteleten Tukacs József lelkipásztor a Róma 7,31-34 igeszakasz alapján hirdette Isten igéjét. Felhívta a figyelmet arra, hogy ma nem arra kell emlékezünk, ami minket, keresztyéneket elválaszt egymástól, hanem arra a valakire, aki összeforrasztja a különböző felekezetűeket egymással. Ő nem más, mint a közbenjáró Jézus. Általa nyer bűnbocsánatot és üdvösséget minden református, és minden más felekezetű is. A lelkipásztor imájában Istentől kért áldást a keresztyén közösségekre, azok gyülekezeteire és templomaira.

Az ünnepséget Berei József szavalata tette felemelőbbé, aki Bódás János Református reformáció című versét adta elő. Az iskolásoknak nagy élmény volt részt venni a belvárosiak istentiszteletén, hiszen sokan közülük a szomszédos települések református gyülekezeteiből érkeztek. Ők éppen ezért különösen nagy kíváncsisággal hallgatták végig az igehirdetést és csodálták meg a templomot.

Forrás: nkre.ro