A cserkészet mindenekelőtt lelkiség

Az Észak-erdélyi cserkészkörzet csapatai mostmár hagyományosan advent első vasárnapján összegyűlnek a Cserkész Lelki Hétvége (CseLeN) rendezvényen, amelynek célja az adventi és karácsonyi ünnepre való hangolódás. A november 29-e és december 1-je között Hosszúmezőn vendégeskedő vándorrendezvényen közel ötven cserkész vett részt.

Az Észak-erdélyi körzet minden csapatából – a nagykárolyi Gróf Károlyi Gyula, a szatmári Dsida Jenő, a nagybányai Gróf Teleki Sándor, a hosszúmezei Bocskai István, valamint a máramarosi Hollósy Simon – érkeztek fiatalok, hogy együtt töltsenek pár napot. A karácsonyi ünnepre való hangolódás és a várakozás jegyében zajló lelki hétvége „a cserkészet mindenekelőtt lelkiség” jelmondat köré épült. A szellemi szolgálatban Geréb Miklós református lelkész és csapatparancsnok, valamint Tatár János Zoltán kisdengelegi plébános segítettek, hogy a résztvevők elmélyüljenek és lelki táplálékot kapjanak az elkövetkező időszakra.

Az első napon könnyed ismerkedő játékok és Taizé gitáros-énekes imaóra zajlott az egymásra hangolódás jegyében. A hétvége második napján Noé története, a cserkészet védőszentje, Szent György, valamint a tanúságtétel tematikái kerültek feldolgozásra. Közös természetjárás, ökomenikus istentisztelet zárta a napot.

A körzetben tevékenykedő őrsvezetők ünnepi ajándékként egy eszközdobozt is átvettek, amely a jövőben a cserkészfoglalkozások hatékonyabb megtartását hivatott segíteni.

A hétvége megvalósításáért köszönet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek és Hollósy Simon Művelődési Egyletnek.

Közlemény