A felmérő nagykárolyi eredményei

Június 22-24. között zajlott a nyolcadik osztályos diákok számára az országos felmérő, amelyen Nagykárolyban 182 végzős diák vett részt.

22-én román nyelvből, 23-án anyanyelvből (magyar vagy német), 24-én pedig matematikából vizsgáztak a résztvevők. 26-án délután 4 óráig voltak kötelesek az eredményeket kifüggeszteni a tanintézmények, ezután lehetett óvást benyújtani, amelyek eredménye 30-ára várható.

A különböző iskolákban 9-es átlag fölött teljesítő diákok száma: 33
– Vasile Lucaciu Ált. Isk.: 14 (30 %)
– 1-es Számú Ált Isk.: 11 (23 %)
– 3-as Számú Ált. Isk.: 8 (9 %)
A különböző iskolákban 5-ös átlag alatt teljesítő diákok száma: 21
– Vasile Lucaciu Ált. Isk.: 5 (11 %)
– 1-es Számú Ált Isk.: 4 (8,5 %)
– 3-as Számú Ált. Isk.: 12 (14 %)

Nagykárolyban ez évben egyetlen 10-es átlag született, Todea Miruna Pauláé, a Nagykárolyi Vasile Lucaciu Általános Iskolából.

A Nemzeti Felmérő átlageredménye 75%-os arányban, míg az V-VIII. osztályos átlag 25%-os arányban alkotja a diákok középiskolai bejutásához szükséges átlag-érdemjegyet.

Kovács Péter Zoltán