A gyónási titok mártírja

Nepomuki Szent János ünnepére, a templomuk búcsújára készülnek a római katolikus hívek az egyházmegye hat településén is, közte Mezőpetriben.

Nem sokkal pappá szentelését követően, Nepomuki Szent János prágai kanonok és érsekhelyettes lett. IV. Vencel cseh király őt választotta gyóntatójául. Vencel gyanakodott a feleségére és azt követelte Nepomuki Szent Jánostól, hogy árulja el neki, mit gyónt a királyné? A gyónási titok szentségére hivatkozva megtagadta a király kívánságát. IV. Vencel azt is nehezményezte, hogy a tudta nélkül, helyettes érsekként megerősített egy apátválasztást. Mindezekért elfogatta, megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta.

XIII. Benedek pápa 1729-ben iktatta a szentek sorába, emléknapja május 16-a.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyi, rónaszéki, szigetkamarai templomok, a mezőpetri és aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János. A gilvácsi templom (a képen) búcsúmiséjét már szombaton megtartották. A meghívott szónok Leabu Marius volt, a székesegyház segédlelkésze. Ugyancsak ő prédikál majd Szigetkamarán, a 16-án, kedden délután öt órától bemutatásra kerülő búcsúmisén.

A mezőpetri kápolna búcsúmiséje is kedden lesz, de reggel hét órától, az aknasugatagi kápolnáé pedig szintén az ünnep napján, de este hét órától.

Forrás: Szatmáriegyházmegye.ro