A héten lehet költségvetése Nagykárolynak

Elkészült az idei évre szóló nagykárolyi költségvetés tervezete. A részletekről kérdeztük a város polgármesterét, Kovács Jenőt.

Összeállították az idei esztendő költségvetés-tervezetét Nagykárolyban. Az önkormányzati döntéseket meghozó testület elé terjeszti ezt a polgármester, és a jövő héten sorra kerülő tanácskozás alkalmával véleményezik a tervezetet. A működtetés költségei, azaz például a bérköltségek biztosítottak — emelte ki érdeklődésünkre a polgármester. Elmondása szerint a tervezet amolyan érzékeny pontja az a rész, amelyet a pénzügyi hatóságok számítottak ki. Ennek kapcsán ekként fogalmazott: „én remélem, hogy az a pénzösszeg meg is érkezik, amit ők nekünk jósolnak”. Az elöljáró ugyanakkor előre jelezte: „ha mégsem érkeznek meg a szükséges pénzek, akkor elvárom, hogy a költségvetés-kiigazításkor helyesbítsék a számításaikat”.

Mint kifejtette, a beruházás, a fejlesztés büdzsés fejezetbe annyit tudtak behelyezni, „amennyi maradt”. Egész pontosan 1,7 millió lejt szánnak a különféle projektek önrészének biztosítására. Számításai szerint 7 és 15 millió lejnyi összértékben történik majd ebben az évben konkrét megvalósítás, beruházás a városban. Mint mondta, mindez persze a kivitelezők tenni akarásán is múlik. „A célunk az, hogy beinduljanak a közbeszerzései eljárások során kiadott kivitelezések, így a 2-es iskola felújítása, ami ugye a Helyi Fejlesztések Országos Programján belül megvalósuló (PNDL-s) program, a Somos városrészről szóló beruházás. Ugyanakkor abban is bízok, hogy mindezeket követik a többi projektek” — fejtette ki Kovács Jenő.

Induljanak be a már megnyert projektek

Mint ismeretes, Nagykároly önkormányzata mintegy 25 millió euró értékben írt már alá különféle európai uniós projekteket. Azaz ezek bizonyosan meg is valósulnak pár éven belül. Ugyanakkor a város több egyéb projektet is előkészített. Ezek kapcsán is kérdeztük az elöljárót. „Az az újdonság, hogy egyelőre nincs újdonság” — fogalmazott. Egyaránt stagnál a városi járóbeteg-rendelőintézet kibővítéséről, fejlesztéséről szóló beruházás tervezete, de szintén pang az 1-es iskola felújításáról, a könyvtár kialakításáról, az uszodaépítésről szóló beruházás-tervezet. „Ez egy türelemjáték” — nyomatékosította a polgármester. Meglátása szerint egész egyszerűen várakozni kell. Megemlítette ugyanakkor, hogy a már megnyert, az aláírt finanszírozási szerződéssel rendelkező beruházások beindítása is nagyon nagy feladatokat ró a helyhatóságra.

Túlságosan drasztikusak a jogszabályok

Szólt arról, hogy egyre megdöbbentőbb jogszabályok hátráltatják a munkájukat. Példaként megemlítette, hogy egy utóbbi kormányhatározat értelmében az óvodák és a lakóházak között legalább 15 méternyi távolságnak kell lennie. Mint mondta, Nagykárolyban talán egy, vagy kettő óvoda felel meg ennek az előírásnak. Hogy működhessenek a többiek, a szomszédok írásos beleegyezését kell kérjék. Mint mondta, procedurális bonyodalmakat okoz a helyhatóságnak ez a rendelet, illetve igen jelentős pénzbeli pluszköltséget. Hatástanulmányt kell például készíteni minden egyes intézmény esetében, mely keretében szakember kifejti, pontosan mivel is jár, amennyiben a lakóház és az óvoda között nincs meg a törvény által kívánatosnak nevezett sáv. Érzése szerint hosszú távon van létjogosultsága a rendelkezésnek, például a mostantól építendő óvodák esetében, de a már régóta ott üzemelőkre is vonatkoztatni, méghozzá nagy hirtelenjében, nos, szerinte ez értelmetlen, túlságosan drasztikus elhatározás. Megemlített egy másik hasonló szabályt is: az óvodának otthonául szolgáló parcella legtöbb negyedrésze lehet beépített. Az elöljáróság azonban mit kezdjen azon óvodákkal, ahol már majd’ felerészben beépített területen működnek. Hát az olyanokkal, amelyek tömbházban üzemelnek, és gyakorlatilag két lakrészből állnak? „Azt én is tudom, hogy az óvodák helyzetét javítani kell, de ennek a folyamatnak nem így kellene nekiindulni, hogy holnaptól kezdve így, meg így kell legyen…” — érvelt a polgármester. Szerinte nem életszerűek ezek az előírások.