A hit ereje – különleges kiállítás Nagykárolyban

A magyar katolikusok világban betöltött szerepét bemutató vándorkiállítás nyílt Nagykárolyban, augusztus 25.-én, csütörtök délután. A „Magyar katolikus jelenlét a világban” című vándorkiállítás ünnepélyes megnyitójára a Szent László Közösségi Házban került sor.

A tíz tablóból álló tárlat a Magyarország határain túli, de magyar vonatkozású zarándokhelyeket, katolikus emlékeket, jelentős magyar katolikus személyiségeket, valamint az egyes világrészeken tevékenykedő magyar misszionáriusok szolgálatát mutatja be.

A jelenlévőket Bikfalvi Zsolt, a nagykárolyi Vasile Vénig László Fotóklub alelnöke köszöntötte. Beszédében kifejtette, hogy ez a kiállítás egy fontos lépés mind a nagykárolyi katolikus közösség, mind a helyi és környékbeli lakosok számára. A kiállítás megnyitójának dátuma sem véletlenszerű, hiszen augusztus 25-én kerül megrendezésre a Kalazanci Szent József templom búcsújára is, így ez egy kiváló alkalom volt egy egyházi tárlat megnyitójára.

A folytatásban Marinka Viktor konzul, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának munkatársa vette át a szót, aki elmondta, hogy a kiállítás eddig Nagyváradon, valamint Kolozsváron került bemutatásra, rögtön a harmadik állomás pedig Nagykároly, ami nagyon sokat jelent. „A Külgazdasági- és a Külügyminisztérium a budapesti nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmából tablókiállítással mutatja be, hogy mivel tudta gazdagítani a magyarság az egyetemes katolicizmust, miként kapcsolódik a magyarság a katolikus egyházi intézmények, személyiségek révén a világ számos térségéhez és népéhez. A magyarság számára a katolicizmus fontos kapcsolódási pontot jelentett a világ számos népe és országa felé. A vallás közösségmegtartó erejének külhonban még nagyobb a jelentősége. Zarándokaink már elég korán megjelentek a fontosabb nemzetközi kegyhelyeken, nemegyszer intézmények vagy művészi jelek révén. A külföldre szakadt magyarok magukkal vitték szentjeik tiszteletét, és olykor ereklyéiket is, akik ezáltal mintegy nagyköveteinkké váltak a világban. A magyar misszionáriusok és más jeles személyigések külföldi működéseik során a helyi közösségeket is gazdagították. Az egyes emlékek és személyiségek mögött mindig konkrét történetek állnak, amik a magyarság történetének és jelenének is részét képezik, és akár kapcsolataink további erősítésére, fejlesztésére is alkalmat adhatnak.

A kiállítás sorra veszi a magyar katolikus jelenlét különböző formáit, a zarándokok számára leginkább jelentős külföldi kegyhelyeket, különösen azokat, ahol intézményesen, például nemzeti kápolnával, emlékművel is jelen vagyunk, ismerteti a világszerte tisztelt magyar szenteket, illetve jelölteket, beleértve a jelesebb ereklyéket. Bemutatja a külhoni magyar katolikus közösségek fontosabb templomait, intézményeit. Tiszteleg azon személyiségek előtt, akik a hit jegyében vitték jó hírünket a világban, misszionáriusként, lelkipásztorként, szakemberként.”

A továbbiakban Egeli Ferenc plébános vette át a szót, aki kiemelte, hogy „a kisebbségi létben nekünk mindig külön tartást jelentett a nemzeti tudatunk. Ehhez mindig kell az is, hogy az ember kapjon egy kis bátorítást, alátámasztást. A kiállítás ékesen bemutatja, hogy mennyire tudunk a világban magyarságunkkal és katolikus voltunkkal értéket megjeleníteni.”

Bagossy Andrea