A Kalazanciban jártak az Osonó Színházműhely tagjai

Az országos Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően fogadhatták a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceumban a sepsiszentgyörgyi Osonó Színház tagjait, akik műhelyfoglalkozást tartottak az intézmény diákjainak, illetve a József Attila szövegeiből készült „Nem vagyok, csak mások látnak” című monodrámát is bemutatták.


Az összetett, elsősorban önismereti és közösségépítő jelleggel bíró, szinte egész délelőttöt kitöltő műhelyfoglalkozásokba két középiskolai osztály kapcsolódott be, osztályfőnökeik kíséretében. A társulat tagjai, Fazakas Misi és Mucha Oszkár, vezették a tevékenységeket, melyeknek, elmondásuk szerint, prioritása, hogy a gyakorlatok által a résztvevők személyiségét először egyéni, majd csoportos úton fejlesszék.
A résztvevő diákok nyitott, őszinte megosztásokban fogalmazták meg gondolataikat, meglátásaikat és örömmel jelenthették ki, hogy a foglalkozások alatt nemcsak magukat, de társaikat is jobban megismerhették. Előtérbe kerültek az ostályközösségek nehézségei, rossz és jó tulajdonságai, közösen gondolkodhattak arről, miként lehet folyamatos egymásrafigyelésssel erősíteni a pozitív dolgokat, hogyan lehet visszaszorítani a negatív jellemvonásokat. Az osztályközösségekben így, eljutva egy ilyenfajta megismeréshez, erősődhet az elfogadás, javulnak a kapcsolatok, megváltozik az egyéni és közösségi felelősségvállalás kérdése, egészében megerősödhet az egész közösség alapja. A három órás tréning a játékok és pozitív élmények révén hozzájárult a diákok motivációjának az erősítéséhez is.

A nap további részében osztálytermi előadásra került sor, a résztvevők a „Nem vagyok, csak mások látnak” címet viselő, József Attila szövegeiből készült előadást hallgathatták meg. A Mucha Oszkár által előadott és Fazakas Misi rendezésében készült produkcióban az elhangzó szövegek „nem csak lírai alkotások, hanem a jelen időben, ürügyként újjászülető gondolatok”, hogy a nézőkkel közösen megszülethessen egy személyes találkozás József Attilával. Az előadás egyik célja, hogy közösen fedezzük fel újra a költő verseit, a szövegeiből áramló érzésvilágot, gondolatait, amelyek lehetőséget kínálnak az önmagunkkal való találkozásra – vallják a művészek. A közel egy órás előadásban a József Attila versei mellett elhangzottak részletek az általa írt önéletrajzból illetve a Szabad ötletek jegyzékéből is.
A bemutatót követően egy interaktív beszélgetésre, elemzésre került sor, melyben a nem-formális oktatási tevékenységként bemutatott monodráma jelképrendszerét, a kiváltott érzéseket és gondolatokat járták körül a részvevők. A következő vendégelőadásra május elején kerül sor, mikor a Kalazanci iskola diákjai az immár 3 kontinens, 24 országában bemutatott „Ahogyan a víz tükrözi az arcot” című előadást tekinthetik meg.