A lelki vezetés otthona

Kilencvenöt év emberi mércével sok, Isten előtt azonban, minden bizonnyal, egy szempillantás, mire a Királyhágómelléki Református Egyházkerület pusztai vándorlása után otthonra lelt. Felemelő pillanatok, színvonalas műsorok, tartalmas beszédek kíséretében, Isten áldásával megszenteltetett az egyházkerület székháza.

Vasárnap délután 15 órától zászlós felvonulással érkezett meg a Nagyvárad-újvárosi templomtól az új székház udvaráig a hálás sereg. Közel ezer ember előtt Farkas Zsolt előadó tanácsos konferált. Csűry István püspök hirdetett Igét Mózes Ötödik könyve 15. részének 4. és 5, verse alapján: “Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megáld téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vedd. De csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára…” Mi, a Királyhágómelléki Egyházkerület nagyon szegények voltunk. Trianon áldozataiként, Magyarország árváiként elszakadtunk a történelmi Tiszántúli Egyházkerülettől, pedig egyetlen lépést sem tettünk egyetlen irányba sem. Magunkra maradtunk, illetve Erdéllyel együtt közösen, egy másik országban találták magukat elődeink. Isten mégis gazdag áldást ígér! A Teremtő elé mindig gazdag áldás reményével érkezhet az ember, és minden bizonnyal minden elképzelhető felett lévő gazdag áldás örömével távozhat. Isten áldása a földre érkezik. Erre a földre, amelyen élünk, amit szülőföldnek nevezünk. Örökségünk a föld, ahol megáld az Isten… Kortársainknak velünk együtt megadatott, hogy először változtathassunk helyzetünkön, majd birtokba vegyük a földet, az áldást, az örökséget és mindent, amit Isten félretett az övéinek. Isten kegyelméből, munkatársak szorgalmából, támogatók szeretetéből megépült a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székháza. Az a ház épült fel, amely már nem albérlet, és nem is társbérlet. Remélhetőleg egyházunk most megépült székháza betölti egyetlen és célra igazított küldetését, azaz otthont teremteni az Istent kereső hívek lelki vezetésének és az egyházkerület hiteles kormányzásának – mondta igehirdetésében a püspök…

Szöveg: refszatmar.eu

Kép: XXV. Festum Varadinum – A Királyhágómelléki Egyházkerületi Székház avató ünnepsége – Fotó: Csíkos Roland