A magyar nyelv napját ünnepelték Börvelyben

A 2011-es év óta hivatalosan is november 13. a magyar nyelv napja. Ebből a jeles alkalomból Nagykároly és vidéke több intézményében is ünnepséget tartottak hétfőn. Mi a börvelyibe kaptunk betekintést.

2011. szeptember 26-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése – az Anyanyelvápolók Szövetségének javaslatára – november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. De miért pont ez a dátum? November 13. az anyanyelvünket államnyelvvé tevő 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának időpontja, amely az állami és a hivatalos ügyek elintézésében, valamint a magyar iskolákban használandó tanítási nyelvként a magyar nyelvet határozta meg. Nagy lendületet adott ez a független, magyar nemzetté válás útján, és lelkesítőleg hatott a reformkori haladó politikai erők és a nemzet fejlődéséért törekvő hazafiak, a költészet fegyverével küzdő irodalmárok számára.

,,Nincs más haza csak az anyanyelv.” – írja Márai Sándor, és ezzel a gondolattal fogadta Azurac-Láng Ivett magyartanárnő a tanterembe belépőket hétfőn a Börvelyi Általános Iskolában. November 14-én ugyanis rendhagyó irodalomórára került sor a magyar nyelv napja alkalmából. A felső tagozat diákjai és tanárai a magyar – angol nyelvlaborban gyűltek össze, ahol a tanulók osztályonként bemutatták a témával kapcsolatos munkáikat. Először egy rövid történelmi áttekintés volt hallható arról, hogyan és mikor vált hivatalos nyelvvé a magyar, közben irodalmunk gyöngyszemeiből szavaltak részletet a diákok. Később egy bemutató kíséretében kiderült, hogy milyen tulajdonságai, különlegességei vannak nyelvünknek. Arról is szó esett, hogy kinek mit jelent az anyanyelve, sőt saját versek is felolvasásra kerültek e jeles nap alkalmából, amelyeket újságunk hasábjain is közlésre kerülnek.

Az interaktív magyarórán minden résztvevő elmondhatta a számára legszebb magyar szót is. Az igazgatónő Tamási Áron szavaival zárta az ünnepi alkalmat: „…Mint jelképes hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.”

Szintén a magyar nyelvet ünnepelve a VIII. osztály tanulói ellátogattak a nagykárolyi Karul Libris könyvesboltba, ahol több órát is eltölthettek könyvek között, olvasással, magyar nyelvvel foglalkozva, sőt saját könyvtárukat is bővíthették egy-egy rég áhított könyvvel. Ezúton is köszönik a Karul Libris munkatársainak a lehetőséget.

Lang Gyopárka