A nagykárolyi közélet kiemelkedő alakja távozott

Váratlanul, tragikus hirtelenséggel hunyt el pénteken a kora délutáni órákban Müller János. A Német Demokrata Fórum nagykárolyi szervezetének elnöke, az érdekképviseleti szervezet megalakulásától kezdve részt vett annak kiépítésében, működtetésében. Müller a kilencvenes évek elejétől fontos szerepet töltött be a nagykárolyi közélet alakulásában is. 

A Német Demokrata Fórum nagykárolyi szervezetének már az alakulásánál is jelen volt Müller János. Már a kezdetek óta szívén viselte a nagykárolyi és környékbeli svábok érdekképviseletének felvállalását. Tette mindezt önzetlenül, minden hátsó szándék nélkül, mindig a közösség érdekeit szem előtt tartva. A NDF harmadik elnöke volt, s ezt a tisztséget mintegy harminc éven keresztül töltötte be. A forradalom utáni első szabad választást követően, Nagykároly Helyi Tanácsának tagjaként, hirtelen bekövetkezett haláláig képviselte a NDF érdekeit”- mondta NDF-es tanácsostársa, Tempfli László.

Müller János tevékeny részt vállalt abban, hogy Nagykárolyban létrejött a német tannyelvű óvoda, valamint beindult a német nyelvű iskolai oktatás. A NDF égisze alatt számtalan kulturális esemény szervezését vállalta fel, valamint kiemelten küzdött azért, hogy az államosított ingatlanok visszakerüljenek jogos tulajdonosaikhoz.

Munkássága idején jött létre a Német Ifjúsági Központ, amely éveken keresztül biztosított helyszínt a német tannyelvű óvodások és iskolások által szervezett kulturális rendezvényeknek. Halála nagy veszteség mind a nagykárolyi német és sváb közösség, mind pedig a helyi közélet számára.

Müller János búcsúztatására szülőfalujában, Mezőpetriben kerül sor. Virrasztására február 6-án, 19 órai kezdettel kerül sor, míg temetési szertartása, vasárnap, február 7-én, 14 órai kezdettel, a mezőpetri római katolikus temető kápolnájában kezdődik.