A szociálisan nehéz helyzetben élők felzárkóztatásáért dolgoznak

A Nagykároly municípiumban végrehajtott, helyi fejlesztési stratégia alkalmazását célzó projekt során, kerekasztalbeszélgetéssel egybekötött egyeztetés helyszínéül szolgált a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal.

A helyi akciócsoport, a GAL égisze alatt szervezett tematikus fórum fő témaköre, a Nagykárolyban élő, szociálisan nehéz helyzetben élő szférához tartozó emberek foglalkoztatottságának kérdésköre volt. Az eseményre szeptember 15-én, csütörtökön került sor, Nagykároly Polgármesteri Hivatalának egyik gyűléstermében.
Az eseményen a foglalkoztatói, a közvetítői és a szociális segítségnyújtás területén dolgozó szakemberek, valamint a Romániai Vöröskereszt Szatmár megyei kirendeltségének szakértői vettek részt. Utóbbiak az „Integrált intézkedések révén, aktív jelenléttel a munkaerőpiacon” elnevezésű, Nagykárolyban kivitelezésre kerülő projekt végrehajtói is, mely projekt a városi, nehéz helyzetben élő emberek megsegítésére vonatkozik, azzal a céllal, hogy támogassa munkaerő-piaci beilleszkedésüket. Jelen voltak még az önkormányzat, valamint az oktatás területén tevékenykedő intézmények és egyéb érdekelt szervezetek képviselői is.
Az érdeklődőkkel folytatott megbeszélések során a jelenlegi gazdasági környezetben a kiszolgáltatott személyek foglalkoztatásának nehézségeit, valamint azokat a támogatási megoldásokat keresték, amelyeket közösen tudnak kínálni a munkaerőpiacon való beilleszkedés és a munkahelyen való helytállás érdekében.

A Humánerőforrás Operatív Programon keresztül finanszírozott projekt révén valósul meg az a hátrányos helyzetben élők felzárkóztatását célzó beruházás is, mely során új szociális lakások, bölcsőde, park, stb. létesül Nagykárolyban, egy erre a célra kijelölt városrészen. A közösséfejlesztési céllal készített projekt 5 millió euró összértékű. Az érintett városrészek, a Dankó Pista, a Iuliu Maniu és Doina utca, valamint a Dr. Marinescu – Eliberarii lakónegyedben élők.

„A 2023-as év végére, 94 hátrányos helyzetű személy munkába állását is megcélozza a projekt, melynek „hard” és „soft” részei egyaránt vannak. A projekttel az a fő cél, hogy a hátrányos helyzetben élők is beilleszkedjenek a társadalomba. Kiküszöböljék az iskolakerülést, s a gyermekek iskoláztatása mellett, a tananyag „after school” jelleggel történő elsajátítását, majd később a munkavállalást is, mint követendő modellt mutassák be számukra. A program nem csak a roma származású személyeknek szól, hanem minden olyan embernek, aki szegénységben él. A szegénység ugyanis nem függ sem az etnikai hovatartozástól, sem pedig a bőrünk színétől”- mondta az egyeztetésekkel kapcsolatban Dezső Júlia szociológus.

Az egyeztetés résztvevői nagy reményeket fűznek ahhoz a szakmai továbbképzéshez is, melyet a program végrehajtói, a Vöröskereszt és a GAL tagjai szerveznek annak a 190 hátrányos helyzetben élő nagykárolyi személynek, akik a program kedvezményezettjei.

Az „Integrált intézkedések révén, aktív jelenléttel a munkaerőpiacon” projektnek köszönhetően a megjelölt kritériumoknak megfelelő személyek ingyenesen vehetnek részt tanfolyamokon.
A projekt hozzájárul a munkanélküli felnőttek, valamint a korai iskolaelhagyók munkaerőpiacra történő kijutásának és megmaradásának támogatásához, illetve segíti szakmai beilleszkedésüket is.
A képzés során a képzésben részt vevők napi étkezésben, pszichológiai tanácsadásban, munkavállalási tanácsadásban és iránymutatásban részesülnek, a tanfolyam elvégzése után pedig országos és nemzetközi szinten is elismert tanusítványt és támogatást kapnak.
A GAL égisze alatt lebonyolított program következő állomása egy nagyszabású állásbörze lesz, melyet a Szatmár Megyei Vöröskereszt képviselői szerveznek, szeptember 20-án, kedden 10.00 órától, a Szőlő Varázsa Motelben.