A templomok útja

Könyvbemutató, kiállításmegnyitó és konferencia helyszíne volt kedd délután a Károlyi-kastély.

A Középkori templomok útja elnevezést viselő, sikeres HURO-s projekt egyik záró alkalma volt ez. Szakemberek beszéltek arról, hogyan sikerült egy öt éve megszületett határ feletti együttműködést kibővíteni – a világi kezdeményezést felkarolt mind az egyházi, mind a civil szféra.

4

Négy magyarországi és három partiumi középkori műemléktemplom teljes körű felújítása és látogathatóvá tétele történt meg a program keretében. Továbbá több érdekes és érdemes örökségvédelmi kötet látott napvilágot, valamint elkészült egy, a felújított istenházákat és a vidékeiket bemutató film is.

3

A keddi rendezvény megnyitásakor Kovács Jenő nagykárolyi polgármester üdvözölte a kezdeményezést. Mint mondta, szükség van ehhez hasonló, az értékeket számba vevő és megújító projektekre. Nagykároly városa is igyekszik Európai Uniós forrásokat felhasználni a megújulása érdekében. Mint emlékeztetett, eleddig több mint 17 millió eurónyi befektetést vonzott a város, jelenleg pedig további 30 milliónyi támogatást pályáz meg. Nehéz megvalósítani egy projektet, de megéri – összegezte a tanulságokat az elöljáró. Külön üdvözölte azt a tényt, hogy ebben a pályázatban részt vállalt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, azonban rávilágított arra is, hogy a KREK egyetlen egyházközsége, mely EU-s támogatást használt fel a Nagykároly-belvárosi volt. Mint mondta, a gyülekezeteknek is jobban kellene igyekeznie felhasználni ezt a rendszert.

2

A konferencia keretében számba vették az elért eredményeket, illetőleg bemutatták az erről szóló kiadványokat; beszéltek a jövőbeni célokról, merthogy mindahány résztvevő egyetértett abban, hogy folytatni kell a megkezdet utat. A nagykárolyi kastély főbejárata előtti kiállítás három héten keresztül tekinthető meg.

1