Ady szatmári román fordítói

A Szatmár Megyei Könyvtár az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület együttműködésével 2019. január 28-án, hétfőn 14 órakor emlékezik a Megyei Könyvtár multimédiatermében Ady Endre halálának századik évfordulójáról.

A szervezők a rendezvényükkel tisztelegni kívánnak az előtt a modern magyar költő emléke és életműve előtt, aki tájainkon, napjainkban az ő nevét viselő egykori Érmindszenten született.

Ady költészetét a román irodalomkedvelő közönség elsőként a költő barátja, az ugyancsak nagytehetségű lírikus: Octavian Goga fordításainak köszönhetően ismerhette meg. Tevékenységükkel mindketten bizonyították, hogy a népek közti közeledés, tisztelet és barátság a kultúra segítségével érhető el és erősíthető az legsikeresebben.

A rendezvényen a szervezők Ady Endre verseinek szatmári fordítóit veszik számba, azt a jelentős hozzájárulást, amellyel a száz esztendeje meghalt költő életművének a román olvasóközönség általi megismertetésében rangosan és maradandóan segítettek. Közöttük tudhatjuk a román irodalom olyan jelentős alkotóit, mint Octavian Şireagu, Costa Carei, Gabriel Georgescu, Corneliu Balla, Ion Ghiur – s a felsorolást folytathatnánk…

Ady Endre költeményeinek szatmári román fordítóiról Viorel Câmpean és Marta Cordea, a Szatmár Megyei Könyvtár munkatársai, a szatmári Ady-kultuszról pedig Muzsnay Árpád művelődésszervező, az EMKE főtanácsosa beszél. Előadásaikat fotó dokumentumok bemutatásával és könyvkiállítással teszik majd emlékezetesebbé.

A rendezvény mindenki számára nyitott. Hívnak és várnak minden irodalomkedvelőt.