ATOP gyűlés Nagykárolyban: terítéken az iskolaelhagyás és az egyre apadó gyermeklétszám

A Nagykárolyi Polgármester Hivatal dísztermében zajlott a Szatmár Megyei Területi Közrendészeti Hatóság (ATOP)  soron következő ülése.

Az egyeztetésen a házigazda nagykárolyi önkormányzat képviselői mellett, a környező községek elöljárói, valamint a rendőrség képviselői vettek részt.
Altfatter Tamás alprefektus tájékoztatást adott arról, hogy milyen szakaszban van az aszálykárok felmérése, Buzduga Sergiu Marius alezredes, a Szamos Katasztrófavédelmi Felügyelőség vezetője a megyei oktatási intézmények épületeinek tűzvédelmi engedélyeztetésének helyzetéről beszélt, míg a megyei tanfelügyelőség képviselője, Szejke Ottilia tanfelügyelő-helyettes pedig a szatmári oktatási rendszer helyzetét mutatta be.

Kovács Jenő polgármester hozzászólásában azt az egyre élesedő harcot emelte ki, amely az alacsony gyermeklétszám okán, az oktatási intézmények között egyre kiélezettebbé kezd válni. 

“Mivel egyre kevesebb a gyermek, az iskolák komoly harcot folytatnak a diáklétszám megtartása érdekében. Ez a küzdelem a szülőket is hangsúlyosan érinti, hiszen amennyiben nem találnak helyben megfelelő szakot a gyermekük középiskolai oktatását biztosítandó – gondolhatunk itt például az Elméleti Líceumtól levágott magyar tannyelvű filológia osztályra – akkor a középiskolai éveket a megyeszékhelyre történő ingázással, vagy magyaroszági iskolák választásával kénytelenek tölteni a tanulók”- mondta Kovács Jenő.

A megbeszélések során a Nagykároly környéki községek polgármesterei az általuk vezetett településeken tapasztalható alacsony gyermeklétszámmal kapcsolatos problémákról is beszéltek, érintve az – leginkább a roma közösség körében tapasztalható – iskolaelhagyás egyre aggasztóbb jelenségét.

Nehéz a helyzet a vidéki iskolákban is: az egyre apadó gyermeklétszám itt is hasonló problémák elé állítja az iskola vezetőségét, mint városok esetében. Érendréd polgármestere, Papp Tibor arról beszélt, hogy sok esetben a jobb képességű gyermekeket inkább városi iskolákba iratják a szülők, háttérbe szorítva ezzel a falusi iskolákat.

Marchis Ottó, Mezőpetri polgármestere arról beszélt, hogy az általános iskola befejeztével sokan abbahagyják az iskolai éveiket. Ez a jelenség leginkább a roma közösség tagjai körében tapasztalható. Visszaszorítására talán csak akkor van lehetőség, ha sikerül az integrációs erőfeszítéseket hatékonyan megvalósítani, hangzott el a gyűlés keretében.