Az egyetlen Úrnak szolgálni

Az angyalok azért vannak velünk és közöttünk, hogy az Isten-szolgálatra példát adjanak, és elvezessenek minket is Istenhez – mondta Guia Laurean fr. Hugó Mezőfényen Szent Mihály ünnepén.

Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Rafael főangyalok ünnepén a mezőfényi katolikus közösség gyűlt egybe temploma búcsújára. A Szent Mihály titulussal rendelkező templom a hétköznapi alkalom ellenére hívekkel telt, mire 11 órától Schönberger Jenő püspök paptestvéreivel közösen megkezdte a szentmise bemutatását. „A mai napon dicsőíteni jöttünk a Jóistent, aki angyalokat is teremtett” – szólt a hála szavaival bevezetőjében a főpásztor, hiszen a katolikusok számára kiemelt fontosságúak az embert élete során segítő, vigyázó, óvó angyalok.

Guia Laurean fr. Hugó ferences szerzetes, szentbeszédében már az angyalok példáján való Isten-követésre, Isten-szolgálatra intette a híveket: „Amikor a faluba érkeztem, azt láttam, hogy tiszta, rendezett település, ahogy szép a templom is. Én azt kívánom, hogy az itt élő embereknek a lelke és a teste is tiszta legyen, soha ne feledjék, hogy mindent Istentől kaptunk és neki is kell, hogy tisztán visszaadjuk. Ki olyan mint az Isten, hogy az ember mást akarna szolgálni? Az angyalok azért vannak velünk és közöttünk, hogy az Isten-szolgálatra példát adjanak, és elvezessenek minket is Istenhez. Egyik sem akar magának megtartani, az a gonosz szándéka. Ahogy kísértés minden, ami a jóra vezető útról el akar minket csábítani. Az angyalok megtanítanak bennünket úgy tekinteni Istenre, mint igazi mesterünkre, akitől tanulnunk kell.”

Hugó testvér arra kérte a híveket, gondolkodjanak el, mi akarja életükben átvenni a vezetést: „Mi a fontosabb, a munka, a pénz vagy Isten? Miért ne akarnánk Istennel együtt élni? Miért ne akarnánk Istennek átadni az életünket, hiszen ő az egyetlen és igazi Úr! Ez az Istennek való odaadottság mutatkozzék meg tetteinkben, a mindennapokban. Istennel büszkélkedhetünk a leginkább, ezért a szülők is neveljék bátran a gyermekeket Isten-szeretetre, hisz ez a legnagyobb érték. Egy sziklát, biztos alapot adnak át, ha megtanítják a gyerekeket angyali módon élni. Bátran merjünk leborulni Isten előtt, aki felemel, megdicsőít, és kérjük Szent Mihály arkangyal segítségét a kísértések ellen.”

Végül Guia Laurean fr. Hugó emlékeztette a híveket, hogy Schönberger Jenő püspök a szentmisét követően megáldja az elkészült „Bárka” közösségi- és hittantermet, és kérte a híveket, legyenek olyanok, akik foltozzák közösségük bárkáját, nem pedig léket ütnek rajta.

Az elhangzottaknak megfelelően, a záróáldást követően, a püspök a papsággal és a hívekkel, a templomból a plébánia udvarára vonult, ahol ünnepélyes keretek között áldotta meg a termet, mely a mezőfényi közösség fontos találkozási pontja lesz a jövőben. A Bárka létrejöttét Magyarország Kormányának Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Közlemény