Az Elméleti Líceum tanulója a megye legjobb eredményt elérő magyar tagozatosa

Közzétették az országos képességvizsga eredményeit. Országszerte a képességfelmérőn részt vett diákok 76,8%-a érte el az 5-ös vagy a feletti átlag osztályozást, ez az arány a magyar nyelven tanuló diákok esetében 77,09%.

„A magyar nyelven tanuló diákok idén is magyar nyelv és irodalomból érték el a legjobb eredményeket, itt a tanulók 95,83% érte el a legalább 5-ös osztályozást. A legnagyobb kihívást továbbra is a román nyelv és irodalom, illetve a matematika vizsga jelenti a diákoknak. Pontosan tudjuk, hogy melyek azok a területek, melyeken tovább kell dolgoznunk annak érdekében, hogy a diákjaink még versenyképesebb tudással hagyhassák el az iskolapadokat”- fogalmazott az eredményekkel kapcsolatban, Kallós Zoltán, kisebbségi oktatásért felelős államtitkár.

Szatmár megyében a legjobb átlagot – 9,85-öt -, a Grigore Moisil Általános Iskola egyik diákja érte el.

A magyar tannyelvű osztályokban tanuló diákok közül, a megyei legjobb átlagot a Nagykárolyi Elméleti Líceum tanulója, Saierli Hanna érte el, 9,43-mal.

Az Elméleti Líceum diákjai közül került ki a megye második legmagasabb átlagának birtokosa is, 9,82-vel. Ebben a középiskolában 16 diáknak sikerült 9.00 feletti átlagot elérnie, míg az itt vizsgázó diákok közül, 24-en értek el 8.00-9.00-es érdemjegy közötti eredményt.

A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum diákjainak vizsgázói közül, a legmagasabb átlag 9,20 volt, a második 8,16, míg további hat diák érdemjegyének átlaga 7-8 között volt. A Vasile Lucaciu Általános Iskolában a legjobb eredményt elérő két átlag 9,05 volt, míg további nyolc diák ért el 8.00 és 9.00-es közötti átlagot között volt.

Az 1-es Számú Általános Iskolában, a legmagasabb átlag 9,37, a második 9,12 volt.