Az emberkereskedelem, a szexuális agresszió és a kiskorúak kínzása elévülhetetlen bűncselekmény

Döntő házként megszavazta csütörtökön a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely az elévülhetetlen bűncselekmények közé sorolja többek között az emberkereskedelmet, a szexuális agressziót és a kiskorúak kínzását.

A képviselők 293 támogató szavazattal fogadták el a javaslatot.

A büntető törvénykönyvet módosító és kiegészítő tervezet értelmében elévülhetetlen bűntettnek számít a rabszolgaságra kényszerítés, az emberkereskedelem, a kiskorú sérelmére elkövetett emberkereskedelem, a kerítés, a szexuális agresszió és a kínzás. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy védtelen személyek kizsákmányolásával vagy a nemi szabadsággal és integritással kapcsolatos bűntett bejelentésének elmulasztása is bűncselekménynek minősül, illetve az eddiginél szigorúbban büntetendő.

A jogszabály-javaslat szerint egy évtől három évig terjedő szabadságvesztés szabható ki arra a személyre, aki elmulaszt bejelentést tenni olyan élet elleni bűncselekményről, amely halálos áldozattal járt. Eddig hat hónaptól két évig terjedő börtönbüntetés vagy bírság járt ezért.

A tervezet arról is rendelkezik, hogy 6 hónaptól 2 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható az a személy, akinek bár tudomása van emberkereskedelemmel, védtelen személyek kizsákmányolásával vagy a nemi szabadsággal és integritással kapcsolatos bűntettről, nem jelenti azt azonnal a hatóságoknak.

A képviselőház döntő házként szavazott a törvényjavaslatról. AGERPRES