Az új esperesi hivatalban zajlott az adminisztrációs értekezlet

Első alkalommal tartottak adminisztrációs értekezletet a nagykárolyi új esperesi hivatalban az egyházmegye lelkészei. Tolnay István esperes örömét fejezte ki, hogy az összefogásnak köszönhetően felépülhetett az új hivatal, melynek megvalósulása közös érdem. Dobai Zoltán egyházmegyei főjegyző pedig a hála és elégedettség érzésére fókuszált az adminisztrációs ügyek megbeszélése előtti igehirdetésében.

Az igehirdető a Zsoltárok 118,28-29 igeszakasz alapján szólt a jelenlevőkhöz. Elmondta: a hála mutatja meg a lelki gyökereink mélységét. Az, hogy mennyire tud valaki hálás lenni Istennek, tükrözi az Istennel való kapcsolatát. Köszönetét fejezte ki Istennek az új épületért: „Ez a mienk. Köszönjük meg Istennek, hogy ezzel ajándékozott meg bennünket! Tudjuk, Isten olyan ajándékot ad, ami nekünk a legjobb, ami a legfontosabb számunkra az Ő elgondolásában is. Bennem is a hála érzése él ezért a hivatalért, ezért a közösségért. Istené a dicsőség mindenkor, mindenben!” – zárta gondolatait a lelkész.

A Nagykárolyi Református Egyházmegye a Magyar Kormány támogatásával 2018-ban vásárolt egy ingatlant az esperesi hivatal számára. A támogatást a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közbenjárására kapta meg az egyházmegye. A megvásárolt ingatlant bővíteni kellett. Az átalakítási munkálatokkal néhány hónappal ezelőtt végeztek, de még mindig hátra van az udvarrendezés és kerítéskészítés. Az új esperesi hivatal ünnepélyes átadására csak ezeknek az elkészülte után fog sor kerülni.

Forrás: nkre.ro