Táboroztak a gyermekek

Az utóbbi évek egyik legjobb egyházmegyei gyermektáborát tartották meg július 16–20. között Nagykárolyban. Nyolcadik alkalommal szerveztek tábort II–VI. osztályos gyermekek számára a nagykárolyi egyházmegyében, ami egyedülállónak számít a királyhágómelléki református egyházkerületben. A szervezők igyekeznek ennek a korosztálynak is olyan táborozási lehetőséget biztosítani, ahol a gyermekek vallásos ismeretei gazdagodhatnak, Istenben való hitük pedig megerősödhet.

A tábor vezérigéje a „Légy erős és bátor” (Józsué 1,9a). A témát a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány munkatársai állították össze. A hét folyamán a gyermekeknek a küldetésről beszéltek. Arról, hogy milyen küldetéssel bízott meg Isten egy-egy bibliai szereplőt, és hogy Isten mindenkit személyes küldetéssel bíz meg. Öt bibliai történetet dolgoztak fel, s ezek köré csoportosultak a délelőtti és a délutáni foglalkozások. A táborozók minden reggelt tornával kezdtek. Megismerkedtek egy-egy bibliai történettel, amit a bibliaórákon beszélhettek meg a csoportvezetőkkel. Emellett kézműves foglalkozást tartottak számukra, ugyanakkor nagyon sok játékban vehettek részt.

„Célunk, hogy ezt a korosztályt is felöleljük, rávezessük Isten útjára és ráneveljük őket az ifjúsági táborra. Jellegzetessége ennek a tábornak, hogy ide a gyermekek nem hozhatnak magukkal sem mobiltelefont, sem tabletet. Szeretnénk, ha szocializálódnának: kapcsolatokat teremtenének és barátságokat kötnének egymással. Az idei téma rámutatott arra, hogy Isten gyermekeiként küldetésünk van” – fogalmazott Balogh Enikő táborvezető.

A táborba a megye különböző településeiről érkeztek gyermekek, így jöttek: Bogdándról, Börvelyből, Domahidáról, Érendrérdől, Érdengelegről, Hadadról, Hadadnádasdról, Kaplonyból, Kismajtényból, Krasznamihályfalváról, Leléből, Magyarcsaholyból, Nagykároly-Belvárosból, Nagykároly-Kertvárosból, Szaniszlóról és Szilágyszérből.

Az eseményt támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Alconor Company, a Varga Quatro, valamint Balogh Sándor és Löchli Mihály vállalkozók. Külön köszönet illeti Gindele Imre iskolaigazgatót és Terheș Mircea aligazgatót, akik a táborozók rendelkezésére bocsátották a Simion Bărnuțiu Iskolaközpontot. Továbbá az is hatalmas támogatásnak számít, hogy az egyházmegye lelkipásztorai, teológusai és vallástanárai is jelen voltak és segítettek a 110 gyermek foglalkoztatásában. Balogh Enikő katekétikai előadó segítségére volt a hét során: Bencze-Kádár Bertold, Bencze-Kádár Orsolya, Csürös Orsolya, Csürös Róbert, Erdei Márk, Erdős Csaba, Likker Erika, Módi Attila, Módi Irma, Nagy Csongor, Nagy Norbert, Nagy Róbert, Ofrim Mónika, Pozsonyi Melinda, Sebestyén Elek Előd, Tolnay Adrien, Tolnay István és Zsákay Norbert.

Közlemény: Károlyi Református Egyházmegye