Baján a tasnádiak

Testvériskolájukat látogatták meg a tasnádi középiskola diákjai.

A Rákóczi Szövetség helyi és iskolai szervezetei részére számos pályázati lehetőséget hirdet meg minden évben. A céljaival összhangban szervezeteit és esetenként partnerszervezeteit is támogatja a magyar–magyar kapcsolatok és találkozások létrejöttében, ugyanis mindezt elő kívánja segíteni, így példaértékű gyakorlattá tenni az együttműködést. Az október 23-i Diákutazási Program keretén belül sikerrel pályázott a Tasnádi Technológiai Líceum, amely a bajai Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola vendége volt a múlt héten.

Harminc tasnádi diák és az osztályfőnökeik (Mezősi Edith, Mátyás Annamária, Bendel Júlia), illetve Ruff Zsófia igazgató vett részt a kiránduláson. Csütörtök este érkeztek meg Bajára.

A két iskola közötti partnerséget egyébként Veszeliné Czizek Szidónia kezdeményezte, aki tasnádi lakos volt, a szatmári város iskolájának volt tanára és barátja. A látogatókat Hodován Péter igazgató fogadta, be is mutatta az iskolájukat. Szakgimnáziumi (rendészet, sport, agrárgépész, parképítő, mezőgazdasági gépész) és szakközépiskolai osztályok (gépész, kertész, húsipari termékgyártó), továbbá érettségire épülő osztályok (sportedző, mezőgazdasági gépésztechnikus) működnek a bajai oktatási intézményben.

Amúgy Bereczki (eredeti nevén: Bagyinszki) Máté 1824. szeptember 22-én született Romhány községben. Akkortájt a termesztők nagy része nem ismerte fel a gyümölcstermesztés távlati lehetőségeit, ezzel szemben Bereczki Máténak az volt a célja, hogy megbízható, fajtatiszta gyümölcsöst hozzon létre. A szakirodalom segítségével alakította ki faiskoláját, fajtagyűjteményes kísérleti kertjét. A szaporítóanyagot elsősorban a magyarországi faiskola-tulajdonosoktól szerezte be. A bajai iskola ma is őrzi a hagyatékát: a tanügyi intézmény udvara mindamellett, hogy rendkívül szép és gondozott, számos fajtiszta gyümölcsfa otthona is.

A tasnádiak megtekintették a tanműhelyeket, a sporttermeket.

A látogatást az ünnepi műsor követte. Bajai és tasnádi diákok adták elő az ’56-os forradalom főbb mozzanatait, az előadást a Szózat zárta. A tasnádi diákok felkészítő tanára: Bendel Júlia. Mindezt rendhagyó történelemóra követte, Cserháti János történelem szakos tanár szólt közérthetően és érdekesen a kor összefüggéseiről. Zárásként a vendégek nevében Ruff Zsófia igazgató megköszönte a diákok előadását, a felkészítő tanárok munkáját, szólt a tasnádi ’56-osokról, és persze megköszönte a szívélyes vendéglátást.

A továbbiakban meglátogatták a Türr István Múzeumot, amely az egykori Bács-Bodrog vármegye északi részének tájmúzeuma, elsősorban e terület muzeális értékeit gyűjti, dolgozza fel, publikálja és mutatja be a látogatóknak. Lehetőségük volt sárkányhajózásra, mégpedig a Sugovicán. Este közös vacsora és tánc, záróakkordként pedig elhangzott az Egy vérből valók vagyunk című dal…

Pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkot, a Feszty-körképet tekintették meg a tasnádi diákok.